Radość, Karl Barth i nie tylko – IX Festiwal Kultury Protestanckiej

0

Nabożeństwem w kościele ewangelicko-augsburskim Opatrzności Bożej rozpoczął się 19 maja 2019 r. w niedzielę IX Festiwal Kultury Protestanckiej (FKP) we Wrocławiu organizowany wspólnie przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną (EWST) oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.


Warto wspomnieć jeszcze o innym wydarzeniu, które nie było częścią FKP, ale odbyło się już po inauguracji obchodów. W kościele ewangelicko-augsburskim św. Krzysztofa, gdzie od niedawna znajdują się witraże ekumenicznych męczenników XX wieku, odbyło się nabożeństwo ewangelicko-reformowane wg Wielkiej Agendy Gdańskiej z 1637 r. Nabożeństwo poprowadził i kazanie wygłosił ks. dr Kazimierz Bem ze Zjednoczonego Kościoła Chrystusa (UCC).


Tematem przewodnim FKP był „Fenomen radości”, ale też jubileusz związany z 100. rocznicą wydania Komentarza Listu do Rzymian Karla Bartha, jednego z najwybitniejszych teologów chrześcijańskich w ogóle XX wieku. Publikacja pierwszego wydania Komentarza rozpoczęła nową epokę w teologii protestanckiej i nie pozostała bez konsekwencji dla teologii innych wyznań chrześcijańskich. Niemały wpływ teologia Bartha wywarła również na wielu teologów rzymskokatolickich, w tym m.in. Hansa Ursa von Balthasara, Hansa Künga i Josepha Ratzingera.

Podczas FKP zaprezentowano nowość wydawniczą – książkę Marka Galli „Karl Barth. Szkic biograficzny” w tłum. Klementyny Dec i Weroniki Mincer. Publikacja ukazała się w warszawskim Wydawnictwie Semper.

Jednym z głównych punktów obchodów FKP była ekumeniczna konferencja naukowa „Fenomen radości” w siedzibie EWST.

Zebranych przywitał rektor uczelni dr hab. Wojciech Szczerba. Słowa pozdrowienia przekazali rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski oraz rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Włodzimierz Wołyniec.

Pierwszym mówcą był abp Alfons Nossol, emerytowany ordynariusz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiej i pionier teologii Bartha w Polsce. Arcybiskup opowiedział o swoim spotkaniu z myślą szwajcarskiego teologa oraz o głównych zasadach teologii Bartha.

O tym, dlaczego bardziej ceni Paula Tillicha, niemiecko-amerykańskiego teologa luterańskiego, niż Karla Bartha mówił prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Ks. dr Kazimierz Bem z UCC podzielił się refleksjami zatytułowanymi „Karl Barth a Polska AD 2019”.

Na zakończenie pierwszej sesji dr Dariusz Bruncz, redaktor naczelny ekumenizm.pl wygłosił wykład pt.: „Diabelski ruch, istota Kościoła – Karl Barth i ekumenizm”.

Całość pierwszej sesji była transmitowana na Facebooku na stronie ekumenizm.pl i można ją odtworzyć.

Konferencja naukowa „Fenomen radości” – IX Festiwal Kultury Protestanckiej

Opublikowany przez ekumenizm.pl Poniedziałek, 20 maja 2019


Podczas II sesji zebrani wysłuchali pasjonującego wykładu prof. Janiny Gajda-Krynickiej (Uniwersytet Wrocławski) o pojmowaniu radości w filozofii starożytnej.

Ks. prof. Zygfryd Glaeser z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego mówił o radości wiary jako o paradygmacie realizacji zbawczego posłannictwa Kościoła.

Ostatnia sesja to trzy wykłady poświęcone wkładowi Karla Bartha do teologii pracy (prof. Adam Płachciak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), stworzeniu jako obrazu dobroci Boga w kontekście ewolucji poglądów Karla Bartha (o. dr Rafał Niziński OCD z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz o sporze między Karlem Barthem a Erikiem Petersonem, konwertytą na katolicyzm (ks. prof. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

Wieczorem w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się rozmowa biskupów seniorów „Dojrzała radość”, w której udział wzięli metropolita wrocławski Kościoła rzymskokatolickiego abp Marian Gołębiewski, biskup senior Kościoła ewangelicko-augsburskiego Jan Szarek oraz biskup senior diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Ryszard Bogusz.

Festiwal Kultury Protestanckiej zakończy się 25 maja Festynem rodzinnym „Czasoprzestrzeń radości”.


galeria