Reformacja i jej hermeneutyczne dziedzictwo

0

W dniach 10-11 maja 2017 w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie w ramach obchodów 500-lecia Reformacji odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna „Hermeneutyczne dziedzictwo Reformacji” organizowana przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP i Polską Radą Ekumeniczną. 

Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

W czasie dwudniowej konferencji można było usłyszeć wykłady przygotowane przez znamienitych teologów i naukowców z Polski, Niemiec i Słowacji. Prelegenci podejmowali temat wpływu reformacyjnej zmiany w hermeneutyce na teologię, społeczeństwo oraz na kształtowanie rzeczywistości otaczającej człowieka.

Wśród prelegentów znaleźli się doc. dr hab. Lubomir Batka, znawca teologii Lutra, teolog ewangelicki z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, dr Jochen Flebbe – biblista, specjalista w zakresie teologii Nowego Testamentu, prof. dr hab. Michael Meyer-Blanck, specjalista w zakresie pedagogiki religii i teologii praktycznej z Uniwersytetu w Bonn, dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz – znawca filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla z Uniwersytetu Warszawskiego, ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Tadeusz Bartoś z Akademiii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Z grona wykładowców Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wykłady zaprezentowali ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski – rektor ChAT, specjalista w zakresie pedagogiki religii, prof. dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. dr hab. Jakub Slawik – ewangeliccy bibliści, specjaliści w teologii Starego Testamentu, bp prof. dr hab. Marcin Hintz, dr Jerzy Sojka, specjaliści w zakresie ewangelickiej teologii systematycznej oraz dr Wsiewołod Konach, prawosławny biblista, specjalista w zakresie teologii Nowego Testamentu.

Niestety, z przyczyn zdrowotnych w konferencji bezpośrednio nie mogli uczestniczyć dr hab. Axel Graupner, starotestamentowiec z Uniwersytetu w Bonn, prof. dr hab. Manfred Oeming z Uniwersytetu w Heidelbergu oraz prof. dr hab. Hans-Martin Barth.

galeria