Szkoccy episkopalianie za błogosławieniem małżeństw jednopłciowych

23

Kościół Episkopalny w Szkocji wypowiedział się za możliwością błogosławienia związków jednopłciowych w kościele. To pierwszy Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii, który podjął taką decyzję. Kilka minut po decyzji synodu, konserwatyści spoza kraju mianowali „biskupa misyjnego” dla Zjednoczonego Królestwa.

Synod zmienił przepisy prawa kanonicznego, zgodnie z którym małżeństwo definiowane było jako związek kobiety i mężczyzny. 80% Izby Biskupów i Świeckich opowiedziało się za zmianami. W Izbie Kleru odsetek ten był mniejszy (67%). Wniosek złożył biskup Edynburga John Armes. Zmianom sprzeciwiła się tylko jedna diecezja Aberdeen and Orkney.

Jednocześnie wprowadzono zastrzeżenie, że każdy duchowny będzie miał prawo odmówić przewodniczenia takiej ceremonii bez narażania się na jakiekolwiek konsekwencje. Udziału w ceremonii będą mogli również odmówić świeccy pracownicy Kościoła/parafii (organista, kościelny etc.).

Decyzja szkockich anglikanów oznacza, że podobnie jak w przypadku Kościoła Episkopalnego USA rok temu, podjęte zostaną kroki, zmierzające do ograniczenia praw szkockich episkopalian w łonie Wspólnoty Anglikańskiej. – To odejście od stanowiska reprezentowanego przez większość Kościołów Wspólnoty Anglikańskiej – powiedział abp Josiah Idowu-Fearon, sekretarz generalny Wspólnoty Anglikańskiej.

Z kolei prymas Kościoła Episkopalnego w Szkocji, abp David Chillingworth, zaznaczył, że nowy przepis potwierdza, że w Kościele istnieją różne poglądy na temat małżeństwa. – Nikt nie będzie zmuszany do działania wbrew swojemu sumieniu. Potwierdzamy, że jesteśmy jednym Kościołem różnorodności i różnic, połączeni jednością w Chrystusie. Będziemy nieść poprzez nasze życie dwa czcigodne i historyczne ujęcia małżeństwa – pierwsze, które widzi w małżeństwie par jednopłciowych wyraz Chrystusowej akceptacji i otwartości oraz drugie, które mówi o tradycyjnym rozumieniu małżeństwa jako ustanowionego przez Boga i zdefiniowanego przez Pismo.

Błyskawicznie po głosowaniu synodu, GAFCON, zrzeszający konserwatywnych biskupów Wspólnoty Anglikańskiej, zapowiedział wyświęcenie misyjnego biskupa dla Szkocji, który ma objąć opieką kanoniczną konserwatywnych wiernych, nie zgadzających się z decyzją synodu. Nominację otrzymał ks. kanonik Andy Lines.

Decyzja szkockich anglikanów stawia pod presją Kościół Anglii, najbardziej konserwatywny Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii.

>> Ekumenizm.pl: Prymasi ukarali Kościół Episkopalny USA

galeria