Walia ma pierwszą biskupkę

10

Walijscy anglikanie konsekrowali pierwszą kobietę biskupa – ks. Joanna Penberthy została nowym biskupem diecezji St Davids. Uroczysta konsekracja pod przewodnictwem abpa Barry’ego Morgana, prymasa Kościoła w Walii, odbyła się w katedrze w Llandaff z udziałem biskupek anglikańskich z Anglii i Nowej Zelandii oraz luterańskiej biskupki Sztokholmu.

W liturgii prowadzonej w języku walijskim i angielskim, uczestniczyło ponad 500 wiernych oraz wielu gości ekumenicznych. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik Kościoła Walii, prymas Barry Morgan, w asyście pięciu innych biskupów. – Konsekracja pierwszej kobiety jako biskupa diecezjalnego wyraźnie pokazuje stanowisko Kościoła w Walii, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą być ordynowani na biskupów – mówił prymas.

W 2013 roku Synod Kościoła w Walii podjął decyzję, że kobiety mogą być powoływane do episkopatu. – O wyborze bp Penberthy zdecydowały jej talenty, a nie płeć – zaznaczył prymas Morgan. Była to pierwsza konsekracja biskupia w walijskim Kościele od czterech lat. Hierarcha podkreślił, że nowa biskupka zawsze była otwarta na dialog z przeciwnikami udzielenia święceń kapłańskich i biskupich kobietom i to się nie zmieni, podobnie jak jej równy status z pozostałymi członkami walijskiego episkopatu. Dla abp. Morgana była to ostatnia konsekracja, jakiej przewodniczył jako prymas Kościoła w Walii, gdyż 31 stycznia br. przechodzi w stan spoczynku.

Na początku mojej służby nigdy nie myślałam, że dożyję jeszcze chwili, kiedy kobiety będą mogły sprawować urząd biskupa. Ważne było życie powołaniem i otwieranie ludziom oczu na to, jak i kogo Bóg może powoływać – powiedziała bp Penberthy. Ingres nowej biskupki do katedry St Davids odbędzie się 11 lutego br.

Do Kościoła w Walii należy ok. 30% Walijczyków zgromadzonych w sześciu diecezjach i 1500 parafiach. W odróżnieniu od Kościoła Anglii, Kościół w Walii nie jest Kościołem państwowym, jednak biskupi tego Kościoła mogą być brani pod uwagę przy nominacjach biskupich w Anglii jak to było w przypadku walijskiego Rowana Williamsa, który był biskupem diecezji Monmouth, później arcybiskupem Walii do 2002 roku, gdy został desygnowany na Arcybiskupa Canterbury.

>> Zdjęcia z uroczystości

galeria