Większość francuskich protestantów to ewangelikałowie

0

Z badań przeprowadzonych przez francuskiego historyka protestantyzmu Sebastiana Fatha wynika, że ponad połowa francuskich protestantów to chrześcijanie ewangelikalni, niezwiązani z tradycyjnymi wyznaniami ewangelickimi – reformowanymi i luteranami. W latach 60. XX wieku ewangelikalni stanowili zaledwie 10% francuskich protestantów, a dziś aż 54%.

Fath opublikował swój raport na łamach magazynu Reforme, nadając mu wymowny tytuł: Protestanci w dobrej formie dzięki ewangelikałom.

Badania pokazują, że tylko 30% francuskich protestantów to reformowani i luteranie, a 16% to protestanci innych tradycji.

Szacuje się, że do różnych wyznań protestanckich należy nieco ponad dwa miliony Francuzów. Zgodnie z danymi Fatha ewangelikalni chrześcijanie stanowią 1,6% społeczeństwa, co daje liczbę 1,1 miliona wyznawców, podczas gdy luteranie i reformowani mają zaledwie 600 tys. wiernych.