Zmarł pastor Mieczysław Kwiecień

0

Nie ma chyba osoby bardziej zasłużonej dla szkolnictwa w polskim ruchu zielonoświątkowym niż pastor Mieczysław. Był wieloletnim kierownikiem Szkoły Biblijnej, a później dziekanem i wykładowcą Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Wychował cale pokolenia polskich pastorów i duchownych ewangelikalnych. Był biblistą, tłumaczem, wykładowcą, kaznodzieja, duchownym Kościoła Zielonoświątkowego. Zmarł dziś nad ranem w wieku 84 lat.


Pozostawał bardzo skromną i bezpośrednią osobą. Mimo piastowanych różnych funkcji także w Kościele, dla wszystkich pozostawał po prostu Mieczysławem.

Studenci przez lata pamiętają jego barwne wprowadzenie do Starego Testamentu. Wykładów się nie tylko słuchało, ale i oglądało. Kiedy pastor Mieczysław opowiadał plastycznie i ekspresyjnie, całym sobą np. o etapach stworzenia świata albo jak „Noe chodził z Bogiem”, studenci odnosili wrażenie jakby uczestniczyli w tych wydarzeniach.

Mieczysław Kwiecień urodził się 15 czerwca 1936 w Warszawie. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1960) i Uniwersytecie w Bazylei (1961). Od 1963 był kaznodzieją w I zborze warszawskim, a od 1984 roku w IV zborze warszawskim Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ZKE). W 1971 roku wszedł do Rady Kościoła ZKE z ramienia Kościoła Wolnych Chrześcijan. Przez 15 lat był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Później, po 1989 r. nie chciał poznać nazwisk osób z kręgów kościelnych, które na niego donosiły.

Pastorowi nie obca była praca ewangelizacyjno-misyjna – był współtwórcą, pastorem i do ostatnich dni kaznodzieją Zboru Kościoła Zielonoświątkowego Warszawa-Wola przy ul. Połczyńskiej.

Przygotował konkordancję dla Biblii Warszawskiej. Tłumaczył wiele artykułów z j. niemieckiego, m.in. zapiski luterańskiego teologa ks. Dietricha Bonhoeffera. Współpracował z czasopismami religijnymi trzech Kościołów protestanckich.

W latach 1982-2012 wraz z dr. Janem Anchimiukiem, późniejszym prawosławnym władyką wrocławsko-szczecińskim abp. Jeremiaszem, ks. prof. M. Czajkowskim (Kościół rzymskokatolicki) i Janem Turnauem (Kościół rzymskokatolicki) podjął się dokonania ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu. Była to prywatna inicjatywa ekumeniczna, niemająca oficjalnego wsparcia ze strony Kościołów i dlatego przekład uzyskał nazwę – Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (EPP). Pastor Kwiecień był tłumaczem oraz redaktorem przekładu.

Angażował się w ruch ekumeniczny i był dobrym duchem wielu inicjatyw międzywyznaniowych, w tym niniejszego serwisu w jego początkowej fazie jeszcze jako kosciol.pl, kiedy współorganizowaliśmy w Warszawie jednodniowe sympozjum ekumeniczne poświęcone m. in. EPP.

Pastor Mieczysław był przede wszystkim ciepłym i życzliwym człowiekiem. Gorliwym chrześcijaninem, dla wielu prawdziwym bohaterem i autorytetem. Wzorem chrześcijanina w trudnym okresie PRL. Do zobaczenia Mieczysławie.


galeria