Zmarł prezbiter Michał Hydzik

3

13 kwietnia br. zmarł prezbiter Michał Hydzik. Długoletni zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego w RP i jeden z inicjatorów jego utworzenia. Pastor zborów w Ustroniu i Bielsku-Białej.

Urodził się 2 stycznia 1944 roku w Brzeżawie, w powiecie przemyskim. W roku 1977 został ordynowany na duchownego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. W roku 1987 został powołany na urząd prezbitera okręgu śląsko – cieszyńskiego ZKE. W 1986 roku zainicjował usamodzielnienie się kościołów tworzących Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Był orędownikiem zjednoczenia wszystkich nurtów zielonoświątkowych w nowo powstającej denominacji. Dwa ugrupowania zielonoświątkowe wchodzące w skład ZKE, tzn.: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Stanowczy Chrześcijanie utworzyły wspólnie Kościół Zielonoświątkowy.

Na pierwszym Synodzie KZ w 1987 r. prezb. Michał Hydzik został wybrany na Prezbitera Naczelnego nowo powstałego Kościoła. Urząd ten pełnił przez kolejne 13 lat, podczas których KZ dynamicznie się rozwijał i powołał ponad sto nowych zborów.

Pastor Hydzik był pastorem Zboru „Betel” w Ustroniu w latach 1977-1987, a następnie od 2005 do 2014. W latach 2000 – 2008 r. był pastorem Zboru „Filadelfia” w Bielsku-Białej.

W środowisku zielonoświątkowym i szerzej ewangelikalnym, był cenionym mówcą oraz pastorem posiadającym wielki autorytet.

Nabożeństwo żałobne Ś.P. Michała Hydzika odbędą się we wtorek, 18 kwietnia 2017, o godzinie 13.00, w siedzibie Zboru „Filadelfia” w Bielsku Białej przy ul. Lotniczej 19. Pastor Michał Hydzik zostanie pochowany na cmentarzu w Skoczowie.

Pragnieniem najbliższej rodziny jest, by zamiast kwiatów złożyć podczas nabożeństwa żałobnego ofiarę na służbę ewangelizacyjną Kościoła Zielonoświątkowego.

komentarze

  • Wioletta – Helena Sadowska

    Wyrazy wspolczucia ,bo kazania glosił piękne,lecz każdy z nas musi umrzeć tą śmiercią.jesli umieramy w Panu to cieszmy się gdyż będziemy żyć.Bardzo ceniłam tego człowieka,a jego wykłady na temat Apokalipsy są naprawdę budujące,szkoda tylko że dołączył do Ekmenii 🙁 nad tym ubolewam najbardziej

  • Marcin S. Lipski

    Do ekumenii nie dołączył.

  • Wioletta – Helena Sadowska

    Ekumenia to diabelski system ,aby usidlić wszystkich .