40 lat chirotonii metropolity Sawy

0

24 listopada w Soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się Święta Liturgia w 40. rocznicę przyjęcia chirotonii biskupiej przez metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę (Hrycuniaka). 40 lat temu archimandryta Sawa otrzymał chirotonię (sakrę) biskupią i został mianowany przez Święty Sobór Biskupów PAKP władyką łódzko-poznańskim, później biskupem białostocko-gdańskim (1981), a 21 lat temu abp Sawa objął warszawski tron metropolitalny po śmierci metropolity Bazylego (Doroszkiewicza).


W uroczystej liturgii wzięli udział wszyscy biskupi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz metropolita smoleński Izydor (Tupikin) z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Święta Liturgia – 40-lecie chirotonii biskupiej prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy (Hrycuniaka)

Opublikowany przez ekumenizm.pl Niedziela, 24 listopada 2019


W przemówieniu do zebranych metropolita Sawa przypomniał swoje doświadczenia ze służby dla Cerkwi, trudne lata powojenne, prześladowania prawosławnych oraz ważne momenty z życia duchowego.

Hierarcha zaznaczył, że świadectwem życia cerkiewnego są święci kanonizowani przez PAKP, w tym św. Grzegorz Peradze i męczennicy Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej – Prawosławie jest wszechogarniającą miłością – podkreślił metropolita.

Zwierzchnik polskiej Cerkwi podziękował wiernym i duchowieństwu prawosławnemu, organizacjom cerkiewnym za pracę na rzecz Cerkwi, której „nieustannym zadaniem jest głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”.

Jubilat podziękował również za współpracę międzykościelną oraz współpracę z najwyższymi i lokalnymi władzami państwowymi dla dobra wspólnego. Obecny był również bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Bp Samiec wraz z ks. dr. Grzegorzem Giemzą, dyrektorem Biura PRE, przekazali metropolicie Sawie życzenia od PRE.


galeria