Cerkiew za ekumenizmem

0

Stosunek prawosławia do ekumenizmu bywa różny – Kościoły prawosławne uczestniczą w ruchu ekumenicznym znacznie dłużej niż Rzym i należą do kluczowych organizacji ekumenicznych, ale praktyka tych Kościołów często neguje ekumenizm jako taki. Tymczasem w projekcie katechizmu największej lokalnej Cerkwi, Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej znajduje się zapis, że ekumenizm nie jest sprzeczny z prawosławną doktryną.

Prace nad Katechizmem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej trwają od 2008 roku. Na stronie internetowej można zapoznać się z projektem tekstu. Część katechizmu jest zamknięta i nie jest przewidywana już żadna dyskusja w poszczególnych rozdziałach, w tym na temat rozdziału szóstego poświęconemu dialogowi ekumenicznemu.

Tekst opracowany przez Komisję Biblijno-Teologiczną Świętego Synodu Patriarchatu Moskiewskiego powołuje się na dokumenty przyjęte podczas panprawosławnego spotkania z 1998 roku w Tesalonikach. Jest tam m.in. mowa o tym, że przedstawiciele prawosławia zawsze pozostawali wierni i posłuszni różnych autorytetom Cerkwi i uczestnicząc w dialogu z innymi wspólnotami, działali w zgodzie z kanonami i tradycją Kościoła prawosławnego.

W przedłożonym projekcie katechizmu pozytywnie oceniono udział prawosławia w ruchu ekumenicznym. W tekście znajduje się również ostrzeżenie skierowane pod adresem tych ośrodków („ekstremistycznych grup”), które próbują sabotować ruch ekumeniczny i podzielić Cerkiew.

Dobre relacje?

Po ostatniej wizycie w Moskwie watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, media, w tym także polskie, podkreślają doskonałe relacje między Moskwą a Watykanem. Jednak kwestia Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej oraz obecność Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. ziemiach kanonicznych prawosławia niezmiennie pozostaje osią konfliktu.

Jasne opowiedzenie się Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, za udziałem w dialogu ekumenicznym, nawet jeśli mowa jest o projekcie, nie jest bez znaczenia. Jest to największa i najbardziej wpływowa Cerkiew spośród wszystkich kanonicznych Kościołów prawosławnych, wśród których nie brakuje zdeklarowanych przeciwników ekumenizmu (Gruzja, Bułgaria). Także w rosyjskiej Cerkwi nietrudno znaleźć hierarchów teologów, którzy w ekumenizmie widzą zagrożenie dla prawosławia.

>> Projekt Katechizmu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (j. rosyjski)

galeria