Czterech nowych biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

0

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) wybrał 24 sierpnia br. czterech nowych biskupów.

Wakującą diecezję łódzko-poznańską obejmie o. archimandryta Atanazy (Nos), przełożony monasteru w Jabłecznej.

Sobór Biskupów zdecydował też o wyborze biskupów pomocniczych diecezji warszawsko-bielskiej. Biskupem siemiatyckim zostanie o. archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz), przełożony monasteru w Sakach i doktor habilitowany nauk teologicznych. Biskupem hajnowskim zostanie o. hieromnich Paweł (Tokajuk) z Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. Biskupem supraskim zostanie o. archimandryta Andrzej (Borkowski), przełożony monasteru w Supraślu.

Dotychczasowy biskup supraski Grzegorz (Charkiewicz) zostanie biskupem bielskim.

Po uzyskaniu chirotonii przez nowo wybranych biskupów Święty Sobór Biskupów PAKP będzie liczył 12 biskupów. Polska Cerkiew prawosławna posiada sześć diecezji, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego oraz Kościelne Jednostki Zagraniczne w Brazylii.

W tym roku zmarło dwóch arcybiskupów prawosławnych – abp wrocławsko-szczeciński Jeremiasz (Anchimiuk) i abp łódzko-poznański Szymon (Romańczuk). Decyzja soboru wypełnia wszystkie wakaty, jakie powstały w ostatnich latach i miesiącach.


>> Ekumenizm.pl: Abp Jeremiasz nie żyje – ekusławny mędrzec

>> Ekumenizm.pl: Abp Szymon (Romańczuk) nie żyje


galeria