Imigracyjne problemy nowego metropolity

0

Metropolita Tallina i Całej Estonii Eugeniusz (Rieszetnikow) nie otrzymał pozwolenia na pobyt stały w Estonii, ponieważ roczny kontyngent dla imigrantów został już wyczerpany. Metropolita stoi na czele Estońskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Estońskie władze poinformowały, że metropolita Eugeniusz może ponownie ubiegać się o pozwolenie na pobyt stały pod koniec 2018 roku. Obecnie hierarcha przebywa w Estonii na podstawie wizy. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Estonii wyczerpano już liczbę 1315 zezwoleń, które mogły być wydane w 2018 roku. Rzecznik metropolity powiedział, że hierarcha będzie się ubiegać o wydłużenie wizyty i pozwolenie na pracę, a następnie ponownie złoży wniosek o zgodę na pobyt stały. 

19 kwietnia br. w wieku 93 lat zmarł dotychczasowy metropolita Korneliusz, a już w maju Patriarchat Moskiewski wysunął kandydaturę arcybiskupa Eugeniusza na nowego metropolitę. Wyboru dokonał Synod Estońskiego Kościoła Prawosławnego podczas nadzwyczajnej sesji w Soborze Aleksandra Newskiego w Tallinie, a Patriarchat Moskiewski zatwierdził wybór. Pochodzący z Kazachstanu metropolita Eugeniusz jest wikariuszem moskiewskiego patriarchy, był arcybiskupem eparchii wieriejskiej oraz rektorem moskiewskich seminariów duchownych. 

Metropolita Eugeniusz stoi na czele Estońskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, do którego należy ok. 150 tys. wiernych, głównie rosyjskojęzycznej mniejszości. W kraju działa jeszcze Estoński Apostolski Kościół Prawosławny liczący ok. 20 tys. wiernych, którymi są etniczni Estończycy. Kościół ten podlega Ekumenicznemu Patriarchatowi Konstantynopola. Zwierzchnikiem mniejszej Cerkwi jest pochodzący z Cypru metropolita Stefan. Sprawa jurysdykcji kanonicznej nad reaktywowaną i niezależną od Moskwy estońską Cerkwią doprowadził kilka lat temu do ostrego konfliktu między Konstantynopolem a Moskwą, która uznaje Estonię za swój teren kanoniczny. Spór doprowadził nawet do tymczasowego usunięcia imienia patriarchy Konstantynopola z dyptychów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 

Estoński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego jest największym Kościołem chrześcijańskim w kraju. Do niedawna uważano, że największym Kościołem jest Ewangelicko-Luterański Kościół Estonii, który według ostatniego spisu ludności zajmuje drugie miejsce z ok. 130 tys. wiernymi.