Papież i Sędzia Świata wkracza do sporu o ukraińską autokefalię

0

Patriarcha Aleksandrii Teodor II chce doprowadzić do spotkania Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja z Patriarchą Moskiewskim Cyrylem w sprawie pogłębiającego się kryzysu cerkiewnego na Ukrainie i w całej rodzinie prawosławnej. Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki, który w prawosławiu nosi również tytuł „Sędziego Świata”, chce mediować w sporze.

W rozmowie z ateńskim dziennikiem Ethnos patriarcha chce, aby skłóceni patriarchowie zasiedli przy wspólnym stole i przedyskutowali sprawę ukraińskiego prawosławia. Warto przypomnieć, że Moskwa jednostronnie zerwała łączność kanoniczną z Konstantynopolem, gdy ten rehabilitował Filareta, zwierzchnika nieistniejącej już Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu.

Nadanie autokefalii Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie z metropolitą Epifaniuszem (Dumenką) na czele nie rozwiązało kryzysu, a wręcz go pogłębiło. Żadna z Cerkwi lokalnych nie uznała kanoniczności nowej struktury cerkiewnej na Ukrainie.  Co więcej, w łonie Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie zarysowuje się rozłam w związku z coraz częstszymi wypowiedziami honorowego patriarchy Filareta, który otwarcie mówi, że czuje się oszukany zarówno przez b. prezydenta Poroszenkę, jak i metropolitę Epifaniusza.

Filaret, który już raz doprowadził do rozłamu, przekonuje, że Epifaniusz miał reprezentować Cerkiew na zewnątrz, a on miał rządzić nią jak dotychczas wewnątrz kraju i kierować diecezją kijowską. Epifaniusz, który teoretycznie ma po swojej stronie Sobór Biskupów, ostrzegł Filareta przed pochopnymi działaniami, przekonując, że zgodnie z tomosem patriarchat nie istnieje i Filaret nie ma uprawnień, by zwołać jakikolwiek sobór. W wywiadzie radiowym metropolita Epifaniusz podkreślił, że tomos nie był zaadresowany do określonej osoby, ale do całego narodu ukraińskiego. Filaret ogłosił, że wciąż jest patriarchą oraz zapowiedział zorganizowanie nadzwyczajnego synodu diecezji kijowskiej 20 czerwca br.

Ponieważ sytuacja na Ukrainie jest coraz bardziej chaotyczna, nieprzewidywalna i niezmiennie psuje relacje wewnątrzprawosławne oraz wizerunek prawosławia na świecie, patriarcha Teodor wyraził nadzieję, że przyjaźń między Cyrylem a Bartłomiejem nie została doszczętnie zniszczona i istnieje nadzieja na porozumienie.

Aleksandryjski papież dodał, że po spotkaniu mogłaby zostać zwołana synaksa zwierzchników autokefalicznych Cerkwi celem rozpoznania sytuacji i zaproponowania późniejszych, wiążących decyzji. Co ciekawe, patriarcha Teodor stwierdził, że pewne kroki zostały już poczynione przez arcybiskupa Chryzostoma II, zwierzchnika Cerkwi cypryjskiej, który został poproszony o poparcie idei w Konstantynopolu. Chryzostom ma następnie przedłożyć raport podczas Synodu, który odbędzie się z udziałem Patriarchy Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy.

Według Teodora II patriarcha Bartłomiej miał prawo nadać autokefalię, jednak problemem nie jest sama autokefalia, ale ludzie, którzy ją przyjęli.