Patriarcha Ekumeniczny o koronawirusie: racjonalność, rozum i silna wiara

0

Rozwaga, niezmienność wiary w moc Eucharystii i modlitwy – to główne zalecenia dla wiernych, które w dniu ogłoszenia przez WHO pandemii koronawirusa wystosował Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola-Nowego Rzymu.


Obradujący 11 marca 2020 r. pod przewodnictwem patriarchy Bartłomieja Synod w pierwszych słowach specjalnego posłania przyznał, że pandemia koronawirusa i zachorowania na COVID-19 są poważnym problemem, którego chrześcijanie nie mogą lekceważyć lub ignorować. Zachęcono do postawy rozwagi, cierpliwości oraz unikania nastrojów paniki.

Patriarchat podkreślił, że Cerkiew prawosławna szanowała i szanuje osiągnięcia oraz dorobek nauk medycznych. W związku z tym wezwano wiernych, aby przestrzegali wszelkich zaleceń profilaktycznych i leczniczych dotyczących pandemii kierowanych zarówno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jak również administrację i profesjonalne służby w poszczególnych krajach. Wyrażono również wdzięczność lekarzom, naukowcom i personelowi medycznemu za wysiłek i poświęcenie w walce z nowym wirusem i chorobą.

Hierarchowie przypomnieli, iż Cerkiew-Matka wszystkich Kościołów w Konstantynopolu posiada „wiedzę empiryczną” nabytą w ciągu dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa. Udowadnia ona, iż Święta Eucharystia pozostaje głównym antidotum wobec śmierci. Cerkiew jest zatem zdecydowana i niezmienna w wyznawaniu prawdy i nauczania na temat wielkiego misterium eucharystycznego, stanowiącego źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że dla chrześcijan powinno być oczywiste, iż wiara w Boga i jego transcendencję nie zawiesza aktywności ludzkiego rozumu i racjonalnej postawy wobec zjawisk, z którymi spotykamy się w rzeczywistości. Rozum wraz z modlitwą to dwa najważniejsze oręża człowieka wierzącego w jego walce duchowej z przeciwnościami życia.

Cerkiew-Matka wzywa wszystkie swoje duchowe dzieci na całym świecie do zintensyfikowania próśb, wzmocnionych i oświeconych przez Boga, aby to obecna próba i ucisk (gr. δοκιμασία) została przezwyciężona” – czytamy w konkluzji posłania, przyjętego przez Patriarchat Ekumeniczny.

Środowe orędzie Świętego Synodu w Konstantynopolu jest pierwszą oficjalną reakcją w kwestii zagrożenia koronawirusem ze strony autokefalii zajmującej pierwsze, honorowe miejsce w dyptychu wszystkich Cerkwi prawosławnych.

>>> Oryginalny tekst patriarszego posłania


galeria