Prawosławna nagroda Księcia Ostrogskiego dla ewangelickiej Diakonii

0

Jednym z laureatów tegorocznej Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego została Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz, czyli Diakonia Kościoła Ewangelickiego w Palatynacie, w zachodnich Niemczech. Wyróżnienie, na ręce pastor Barbary Phieler, przyznano za działalność charytatywną we wschodniej Europie, szczególnie w Polsce, gdzie Diakonia współpracuje z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. 


W uzasadnieniu jury obradujące pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego”, zwróciło uwagę, że Diakonia Pfalz z jej 255 pracownikami w 70 poradniach pomaga w rozwiązywaniu problemów socjalnych, życiowych kłopotów związanych z niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami, długami, chorobami, zwłaszcza wymagającymi opieki paliatywnej. We wszystkich parafiach ewangelickich w Palatynacie prowadzi zbiórki w ramach programu „Brot für die Welt” (Chleb dla świata) i od 1994, jako odpowiedź na transformację w krajach byłego bloku wschodniego, program „Hoffnung für Osteuropa” (Nadzieja dla wschodniej Europy).

Służy on budowaniu sprawiedliwej społecznie Europy na drodze partnerstwa ekumenicznego. Wspierane są inicjatywy osób, grup i parafii, które angażują się w tej części świata w pomoc socjalną, ale też oświatę, budowę społeczeństwa obywatelskiego i pojednanie. Takie partnerskie kontakty utrzymywane są z Polską, z Ukrainą, Białorusią, Rumunią, Mołdawią i Gruzją. Dyrektorem Diakonii w Palatynacie jest ks. Albrecht Bähr.

Ważną dla Polski rolę w organizacji odgrywa pastor Barbara Phieler. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku studiowała w sekcji prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, będąc już absolwentką studiów teologicznych w Niemczech. Naukę przerwał stan wojenny, ale bliskie więzi z Polską pozostały. W 2017 roku Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Eleos wyróżnił ją, za współpracę, nagrodą „Dłonie Miłosierdzia”.

Przykładem aktywności w dziele pojednania jest, finansowana przez Diakonię, inicjatywa Barbary Phieler wydania książki (ukaże się w tym roku, nakładem Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego) „Zamordowane wsie”, poświęconej pacyfikacjom w okresie okupacji niemieckiej w Bezirk Bialystok. „To wielki gest odwagi mówienia o zbrodniach własnego narodu. Książka, upamiętniająca ofiary zbrodni niemieckiego faszyzmu jest zarazem przypomnieniem, że prawdziwe pojednanie jest możliwe w oparciu o prawdę i wzajemne wybaczenie” – czytamy w uzasadnieniu jury.

Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego obradująca 11 stycznia br.  pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, przyznała ponadto nagrody dla: patriarchy katolikosa Gruzji Eliasza II, który jest także kompozytorem muzyki cerkiewnej i pisarzem ikon; najczęściej odwiedzanej strony prawosławnej portalu pravoslavie.ru, założonego przez obecnego metropolitę pskowsko-pieczerskiego Tichona; dr hab. Jana Stradomskiego, badacza średniowiecznej literatury Słowian południowych i wschodnich, oraz Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Dotychczas uhonorowano 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy,  architektów, slawistów, historyków. Nagrody przyznano po raz 31.


galeria