Rosyjska Cerkiew porozumiała się z chińskim rządem

0

Rosyjska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego porozumiała się z rządem Chińskiej Republiki Ludowej nt. kształcenia teologicznego chińskich obywateli na prawosławnych wydziałach teologicznych i w seminariach duchownych w Rosji.

Jak informuje niemiecka agencja KNA, w 2015 roku po raz pierwszy od 60 lat chiński rząd zezwolił na święcenia kapłańskie prawosławnego Chińczyka, ale od tej pory niewiele się zmieniło. Dzięki zawartemu na początku kwietnia br. porozumieniu między metropolitą Hilarionem, szefem Wydziału Zewnętrznego Patriarchatu Moskiewskiego a chińskimi władzami, możliwość studiowania teologii prawosławnej w Rosji będzie rozbudowana.

Prawosławie w Chinach to efekt rosyjskiej misji w XVII wieku, która trwała do XIX wieku. Po rewolucji październikowej wielu Rosjan lojalnych wobec caratu wyemigrowała do Chin przed prześladowaniami. Z kolei po zdobyciu władzy przez komunistów w Chinach, Patriarchat Moskiewski udzielił w 1957 roku autokefalii Chińskiemu Kościołowi Prawosławnemu, ponieważ reżim komunistyczny zakazał posługi duszpasterskiej zagranicznym duchownym.

W 1997 roku Rosyjska Cerkiew Prawosławna ponownie włączyła się w pomoc dla Chińczyków. Erygowano wiele parafii prawosławnych, ale trudno ustalić precyzyjną liczbę wyznawców prawosławia w Chinach.