Wdowiec i ojciec – nowy zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi

0

Metropolita Makary, dotychczasowy strażnik tronu metropolitalnego Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, został wybrany na nowego zwierzchnika trzeciej co do wielkości Cerkwi prawosławnej na Ukrainie.

70-letni metropolita Makary jest władyką eparchii lwowskiej UAKP, a na nowy urząd został wybrany przez 360 spośród 499 delegatów soboru. Oprócz Makarego było trzech kontrkandydatów. Wybór nowego zwierzchnika UAKP był konieczny po śmierci metropolity Metodego, który zmarł w lutym br.

Metropolita Makary związał się z UAKP w 1989 roku. W 1996 roku został biskupem Lwowa, później objął również jurysdykcję nad diecezjami wołyńskimi, a w 2011 podniesiono go do godności metropolity. Makary ma dwoje dzieci – córkę i syna, a wynika to z faktu, że postrzyżyny mnisze przyjął po śmierci żony, która zmarła w 1993 roku.

Po śmierci Metodego pojawiały się informacje, że UAKP zrezygnuje z wyboru nowego zwierzchnika, aby w ten sposób ułatwić rozmowy nt. Zjednoczenia ukraińskiego prawosławia. O względy tego Kościoła zabiega zarówno tracący wiernych Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego oraz Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego. Cerkiew podległa Moskwie prowadzi z UAKP oficjalny dialog w ramach bilateralnej komisji.

Sobór i nowy zwierzchnik UAKP zaapelowali do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, aby uznał autokefalię jego Cerkwi, przypominając, że ukraińskie prawosławie dłużej znajdowało się pod jurysdykcją Konstantynopola niż Moskwy. Jednocześnie sobór wyraził zaniepokojenie naciskami władz ukraińskich, zmierzających do zjednoczenia UAKP z Patriarchatem Kijowskim.

UAKP, choć nieliczny w porównaniu do dwóch głównych Cerkwi, od dawna jest ważnym elementem działań różnych sił i frakcji religijno-politycznych do uporządkowania sytuacji w ukraińskim prawosławiu.

>> Ekumenizm.pl: Metropolita Metody nie żyje