Diakonisy jak zakonnice?

0

Mam pytanie związane z diakonisami w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Czym one tak naprawdę różnią się od zakonnic w Kościele Rzymskokatolickim? Tak samo muszą przestrzegać celibatu i ubieraja się w coś przypominającego habit. I w związku z tym mam pytania: 1. Skąd wzięły sie diakonisy w Kościołach Luterańskich? Na początku Reformacji przecież ich nie było. 2. Czy fakt, iż diakonisy żyją w celibacie i ubierają sie podobnie jak siostry katolickie nie stoi w sprzeczności z ideałami Reformacji? Zniesieniem celibatu wśród duchownych, likwidacją życia zakonnego? 3. Czy siostrą diakonisą trzeba być całe życia, tak jak się ślubuje to w KRK? Czy można sobie ot tak w pewnym momencie zrezygnowac ze służby? Na przykład, jak taka diakonisa pozna mężczynę albo się znudzi i stwierdzi, że to nie jest jednak to, co ona chciałaby robić w życiu? 4. Jakie trzeba spełnić wymagania, by być diakonisą? Należy ukończyc studia teologiczne? Czy diakonisy w KEA sa traktowane jako duchowne, czy jako świecke?

Sprawy Diakonatu „Eben-Ezer” w Dziegielowie koło Cieszyna reguluje Statut Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” z dnia 19.03.2000 r. znajdujący sie w II tomie Zbioru Przepisow Prawnych KEA w RP str. 33. Diakonat ten istnieje od roku 1923. Celem Diakonatu jest służba dla bliźnich, zwłaszcza dla potrzebujących pomocy i niepełnospreawnych, pełnienia w imieniu i dla Zbawiciela i Jego Kościoła, we wszystkich możliwych formach działania ludzkiego. Kandydatką na Diakonisę może być włącznie kobieta wyznania ewangelicko-augsburskiego w wieku 18-35 lat. Przyjecie do Diakonatu następuje na podstawie uchwały Zarządu. Kandydatka przez rok zapoznaje się z działalnością Diakonatu, a nastepnie, o ile trwa w zamiarze wstąpienia, zostaje skierowana na jednoroczny kurs kandydacki. Nastepnie zostaje przyjęta do Nowicjatu.

Nowicjat trwa od 5 do 7 lat, w czasie którego przechodzi przez okres próbny.

Po pomyślnym odbyciu nowicjatu na podstawie uchwały Zarządu zostaje wyświęcona przez Biskupa na diakonisę. Diakonisa zobowiązana jest do przestrzegania celibatu.

Siostra diakonisa na podstawie święceń diakonackich ma prawo:

* dokonywać Sakramentu Chrztu świętego, gdy nie ma księdza,

* pomagać przy rozdawaniu Sakramentu Ołtarza,

* pełnić służbę lektora,

* wykonywać pracę ewangelizayjną i misyjną, jeśli ma takie uzdolnienia.

Inne zdania określone są w Statucie. Inna procedura jest przy przyjęciu diakonatu „świeckiego” (diecezjalnego) dla posiadających studia teologiczne lub Szkołę Biblijną. Inny też jest strój. Obecnie siostrą przełożoną polskich diakonis luterańskich jest s. Lidia Gottschalk.

Redakcja EAI Ekumenizm.pl dziękuje ks. prezesowi Janowi Grossowi za pomoc w odpowiedzi na pytanie Czytelniczki.

Na fotografii luterańskie diakonise z Eben-Ezer w Dzięgielowie.