Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

1
Dziś chrześcijanie tradycji zachodniej świętują Wniebowstąpienia Pańskiego – w Polsce obchodzą je głównie wierni Kościołów ewangelickich, a także Kościołów mariawickich. Kościół rzymskokatolicki będzie je świętować w najbliższą niedzielę.

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Dokumenty historyczne wspominają o nim już w drugiej połowie IV wieku. Uroczystość obchodzi się 40 dni po Wielkanocy i 10 dni przed Świętem Zesłania Ducha Św. Święto przypomina wydarzenie z historii zbawienia, że Chrystus, który głosił Ewangelię 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca (por. Łk 24, 50-53; J 12,32; Dz. Ap. 1,7 n.).

Wniebowstąpienie Pańskie, które jest ukoronowaniem Zmartwychwstania, nawiązuje i zapowiada również obietnice dane przez Pana Jezusa – zesłanie Ducha Świętego i jego powtórne przyjście.

Program II Polskiego Radia wyemituje dziś o godz. 18:00 nabożeństwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

: : Luter2017.pl: Wstąpił na niebiosa – luterańska refleksja o Wniebowstąpieniu

komentarze

  • herezjarcha

    Za to, że:

    …chrześcijanie tradycji zachodniej (dziś) obchodzą święto Wniebowstąpienia Pańskiego – w Polsce obchodzą je głównie wierni Kościołów ewangelickich, a także Kościołów mariawickich. Kościół rzymskokatolicki będzie je świętować w najbliższą niedzielę…

    Dziękujemy Ci, Panie Boże!


    Łatwo jest wytykać błędy i wypaczenia katolikom. O wiele trudniej jest spojrzeć krytycznym okiem na swoje własne, protestanckie podwórko… [protestant]