Ekumenicznie na rewitalizację Świątyni

0

„Odmieńmy perłę neogotyku” – pod tym hasłem 28 stycznia w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku odbył się ekumeniczny i charytatywny koncert kolęd na rzecz rewitalizacji mariawickiej katedry.

Witając słuchaczy przybyłych z całej Polski biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Karol Babi przypomniał dzieje Świątyni, wybudowanej w latach 1911-1914 z inicjatywy założycielki mariawityzmu, św. Marii Franciszki Kozłowskiej.  Katedra nosiła najpierw nazwę Nieustającej Adoracji Ubłagania, a od 15 sierpnia 1918 r. funkcjonuje nazwa Świątynia Miłosierdzia i Miłości.

Stuletni obiekt, który na trwale wrósł w panoramę nadwiślańskiego Płocka, wymaga pilnie remontu, dlatego Kościół Starokatolicki Mariawitów, oprócz starań o dotacje unijne i państwowe, podejmuje różne inicjatywy, aby pozyskać niezbędne środki. Jedną z nich był koncert kolęd w wykonaniu artystów różnych wyznań, którzy zgodzili się wystąpić charytatywnie ze względu na szczytny cel.

W wypełnionej po brzegi Świątyni przepięknie brzmiały ekumeniczne soprany: katoliczka Agnieszka Gertner-Polak i luteranka Magdalena Hudzieczek-Cieślar. W kościołach mariawickich zabronione są brawa, ale widać było, że ręce słuchaczy rwały się do oklasków.

Agnieszka Gertner-Polak, która ma w swoim repertuarze kolędy w 15 językach, dedykowała kilka kolęd francuskich parafii mariawickiej w Paryżu i jej duszpasterzom z biskupem Andre le Bec, kolędę węgierską – bratu Gracjanowi, który po zlikwidowaniu mariawityzmu na Węgrzech przez komunistyczne władze osiadł w Płocku, oraz pieśń „Zaśnij, Dziecino” – kapłanowi Łukaszowi Kaczorkowi, znanemu ekumeniście, wieloletniemu proboszczowi parafii mariawickiej w Warszawie.

Magdalena Hudzieczek-Cieślar, obok kolęd, wykonała „Ave Maria” Władimira Wawiłowa oraz Michała Lorenca.

Pięknie muzycznie zaprezentowała się młodzież mariawicka. Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pod dyrekcją Aleksandra Słojewskiego i z akompaniamentem organowym Bartłomieja Słojewskiego wykonał kilka kolęd, w tym dwie z Agnieszką Gertner-Polak.

Dziewięcioletnia Laura Rudzińska zagrała na skrzypcach popularne, staropolskie kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, Jezuniu” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Publiczność  rozgrzała znakomita orkiestra dęta z mariawickiej parafii w Lipce, pod dyrekcją Jakuba Pawlaka.

Mariawici nie zostali pozostawieni sami sobie w dziele przywracania dawnego blasku swojej katedrze. Duchowni i świeccy z bratnich Kościołów chętnie składali ofiary do puszek. Znaczny datek pieniężny biskupowi naczelnemu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przekazał rzymskokatolicki biskup płocki Piotr Libera.

Dziękując wykonawcom biskup M. Karol Babi apelował o dalsze wspieranie chwalebnego celu, jakim jest rewitalizacja Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Mamy to czynić – wskazywał biskup naczelny – ze względu na pamięć naszych przodków, którzy wznieśli tę Świątynię.

Pod zarządem biskupa naczelnego M. Karola Babiego, wyremontowano część pomieszczeń klasztornych. Największym wyzwaniem pozostaje rewaloryzacja Świątyni, słusznie nazwanej „perłą neogotyku”.  W dalszej kolejności w stolicy mariawityzmu powstanie Europejskie Centrum Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku.

Darowizny można wpłacać na konto w PKO BP I Oddział Płock, nr: 58 1020 3974 0000 5102 0098 0557, z dopiskiem „Rewitalizacja – darowizna na rzecz kultu religijnego”. Wpłaty można odliczyć od opodatkowanego dochodu.

galeria