Jedni przeprosili za prześladowania, drudzy za arogancję

0

Wybaczcie, co nasz Kościół uczynił anabaptystom w czasach kontrreformacji – napisał w liście do Wolnych Kościołów w Austrii (FKÖ) arcybiskup metropolita wiedeński kard. Christoph Schönborn. – Tak, przebaczamy – odpowiedziały Kościoły ewangelikalne – I również prosimy o wybaczenie – dodały.


Kard. Christoph Schönborn, który jest równocześnie przewodniczącym austriackiego epiksopatu rzymskokatolickiego, zwrócił się pod koniec ubiegłego roku z oficjalnym pismem do FKÖ, struktury, do której należy sześć różnych denominacji tzw. Kościołów wolnych o charakterze ewangelikalnym (menonici, baptyści i różne nurty pentekostalizmu). FKÖ reprezentuje ok. 20 tys. wiernych w 160 zborach.

List hierarchy doczekał się odpowiedzi ze strony protestanckiej. Podczas spotkania ekumenicznego 22 stycznia 2020 r. w wiedeńskim seminarium duchownym, pastor Reinhard Kummer przekazał na ręce purpurata odpowiedź Kościołów członkowskich FKÖ, w której mowa jest o wdzięczności za wysiłki kardynała na rzecz „przezwyciężenia historycznej winy”. Ewangelikalni zaznaczyli, że w ostatnich latach powstały serdeczne relacje między obydwiema tradycjami, a „dzięki pomocy Ducha Świętego i poprzez ofiarną pracę sług naszego Pana Jezusa Chrystusa pozbyliśmy się uprzedzeń.”

W przemówieniu kard. Schönborn powiedział, że ekumenizm przypomina koło z wieloma szprychami, które są jak różne Kościoły, jednak w środku koła stoi Jezus Chrystus. – Im bliżej jesteśmy środka, którym jest Jezus, tym bliżej będziemy siebie – zaznaczył.

Ewangelikalni chrześcijanie nie poprzestali jednak na przyjęciu przeprosin, lecz wyznali, że sami traktowali „inne tradycje z wolnokościelną arogancją, dlatego i my prosimy, abyście nam przebaczyli.

W spotkaniu ekumenicznym wzięli również udział przedstawiciele Kościoła luterańskiego, reformowanego, Kościołów wschodnich różnych jurysdykcji oraz Kościoła anglikańskiego.

Doroczne spotkanie poprzedziły bizantyjskie nieszpory, podczas których wspomniano 21 koptyjskich męczenników zamordowanych w Libii przez terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego.

W minionych latach dochodziło do podobnych gestów pojednania między przedstawicielami Kościołów ewangelickich (luterańskich i reformowanych) a menonickimi zarówno na płaszczyźnie globalnej, jak i lokalnej.

>> Ekumenizm.pl: Mennonici i reformowani – kolejny etap uzdrawiania ran w rodzinie


galeria