Zielonoświątkowo-rzymskokatolicki dokument prawie gotowy

0

Dokument trwającego od 1972 r. międzynarodowego dialogu między Kościołami zielonoświątkowymi a Kościołem rzymskokatolickim jest prawie gotowy – poinformował bp Brian Farrel, sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W rozmowie z Radiem Watykańskim bp Farrel przypomniał, że prace nad dokumentem końcowym trwały pięć lat, a ich atmosfera była ciekawa, otwarta i owocna.

Komisji ekumenicznej przewodniczy ze strony rzymskokatolickiej bp Michael Francis Burbridge, ordynariusz diecezji Raleigh (USA), a ze strony zielonoświątkowej Cecil Robeck z Kościoła Zgromadzeń Bożych (Assmeblies of God), największej denominacji zielonoświątkowej na świecie liczącej ok. 70 milionów wiernych, głównie w Brazylii, Korei Płd., USA oraz w kilku krajach afrykańskich.

W ostatnim czasie komisja podejmowała temat różnych charyzmatów w Kościele.

Trudny dialog

Dialog rzymskokatolicko-zielonoświątkowy trwa wprawdzie od lat 70. XX wieku, jednak wyraźne przyspieszenie nastąpiło za pontyfikatu papieża Franciszka, który jako pierwszy biskup Rzymu odwiedził zielonoświątkowy zbór, gdzie przeprosił za winy katolików wobec zielonoświątkowych chrześcijan.

Relacje obydwu tradycji nie są jednak łatwe – rosnąca siła Kościołów protestanckich, głównie typu zielonoświątkowego, w Ameryce Południowej odbywa się kosztem Kościoła rzymskokatolickiego, który nie może zastopować odpływu wiernych do tych wspólnot.

Rozmowy rzymskich katolików i zielonoświątkowców dodatkowo utrudnia fakt, że pentekostalizm jest jednym z najbardziej “zdecentralizowanych” wyznań protestanckich. Ponadto znaczna część Kościołów zielonoświątkowych nie ukrywa swojej niechęci wobec ruchu ekumenicznego, w tym szczególnie do współpracy z Kościołem rzymskokatolickim. Nie inaczej jest w wielu kręgach rzymskokatolickich.

>> Magazyn SR: Dialog rzymskokatolicko-zielonoświątkowy

>> Ekumenizm.pl: Ewangelikalizm jest różnorodny

>> Ekumenizm.pl: Papież i 100 pastorów

>> Ekumenizm.pl: Papież przeprasza zielonoświątkowców