70 lat Polskiej Rady Ekumenicznej i wybory

0

W listopadzie br. Polska Rada Ekumeniczna, zrzeszająca siedem Kościołów mniejszościowych w Polsce, obchodzić będzie 70-lecie istnienia. Jednak już 31 sierpnia odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Ogólne PRE, podczas którego zostanie wybrany nowy prezes i zarząd PRE.

Pierwsza część będzie miała charakter sprawozdawczy i wyborczy. Zgodnie ze statutem PRE, Zgromadzenie Ogólne odbywa się co pięć lat. Przedstawiciele Kościołów członkowskich PRE wybiorą nowego prezesa oraz zarząd. Przedstawione zostaną sprawozdania ustępującego zarządu i komisji. Od 2001 roku funkcję prezesa pełni arcybiskup Jeremiasz (Anchimiuk), władyka wrocławsko-szczeciński Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Druga część będzie miała charakter jubileuszowy, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, Kościoła rzymskokatolickiego, Aliansu Ewangelicznego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz partnerzy zagraniczni.

Historia PRE sięga czasów II wojny światowej. W 1940 roku odbywały się spotkania konspiracyjne duchownych różnych wyznań. 15 listopada 1946 konstytuuje się Chrześcijańska Rada Ekumeniczna, która w 1958 roku zmienia nazwę na PRE. Na początku w skład PRE wchodziło 12 Kościołów członkowskich – dziś siedem (w międzyczasie niektóre Kościoły przestały istnieć, niektóre się połączyły lub zrezygnowały z członkostwa w PRE).

Obecnie do PRE należy Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany i Kościół Chrześcijan Baptystów. Członkami stowarzyszonymi PRE jest Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne Towarzystwo Katolików Polskich. PRE posiada 16 oddziałów regionalnych. Dyrektorem Biura PRE jest od lutego 2016 roku ks. Grzegorz Giemza, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

W swojej historii PRE przeżywała liczne kryzysy, głównie w związku z sytuacją polityczną w kraju. W latach 1951-1955 nie odbyło się ani jedno spotkanie PRE. Działalność wznowiono po odwilży politycznej. Później niż w wielu krajach europejskich nawiązane zostały kontakty z rzymskokatolicką Konferencją Episkopatu Polski. Dopiero po dziewięciu latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II powołano w 1974 roku Komisję Mieszaną. Trzy lata później powstaje podkomisja ds. dialogu teologicznego.

PRE jest największą organizacją chrześcijańską reprezentującą Kościoły nierzymskokatolickie. Kościół Chrześcijan Baptystów, będący członkiem PRE, należy również do Aliansu Ewangelicznego, zrzeszającego niektóre Kościoły protestanckie nurtu ewangelikalnego. W ostatnim czasie część wiernych i duchownych Kościoła baptystycznego podjęła próbę opuszczenia struktur PRE, jednak Konferencja Ogólna Kościoła nie przychyliła się do wniosku. Lokalne struktury ekumeniczny opuścili jedynie warszawscy baptyści.

>> Oficjalna strona Polskiej Rady Ekumenicznej