Biblia Ekumeniczna – mamy ją (wreszcie!)

0

16 marca w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne z okazji wydania Biblii Ekumenicznej.

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia duchowieństwa do kościoła wraz z Dyrektor Towarzystwa Biblijnego Małgorzata Platajs, która niosła egzemplarz Biblii Ekumenicznej.

Przybyłych gości powitał proboszcz parafii ks. Michał Jabłoński oraz p. Małgorzata Platajs, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w projekt Biblii Ekumenicznej, którzy na przestrzeni lat służyli swoimi talentami językowymi, radą i pomocą techniczną.

W liturgii Słowa Bożego wzięli duchowni chrześcijańscy różnych wyznań, którzy wspólnie czytali Pismo Święte wg ekumenicznego przekładu oraz razem się modlili.

Mamy ją! Biblię Ekumeniczną! Otrzymujemy Biblię, o której każdy będzie mógł powiedzieć: jest moja! – mówił podczas kazania ks. superintendent Andrzej Malicki, prezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce i jednocześnie zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Choć żaden z Kościołów chrześcijańskich w Polsce nie zdecydował się śladem francuskich katolików i protestantów na korektę tekstu Modlitwy Pańskiej, to podczas nabożeństwa ekumenicznego w Warszawie zmówiono najbardziej znaną modlitwę chrześcijan według nowego przekładu: „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.”

Na koniec liturgii błogosławieństwa Aaronowego udzielili wszyscy obecni na nabożeństwie biskupi lub zwierzchnicy z Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Kościoła ewangelicko-reformowanego, Kościoła ewangelicko-metodystycznego, Kościoła zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

17 marca w Państwowym Muzeum Etnograficznym odbędzie się o godz. 11:00 uroczysta prezentacja Biblii Ekumenicznej w obecności zwierzchników kościelnych. Po części oficjalnej zaplanowano dyskusję panelową z udziałem tłumaczy i redaktorów Biblii Ekumenicznej.

>> Ekumenizm.pl: Biblia Ekumeniczna – święto polskiego ekumenizmu