Centralnie. Ekumenicznie. W Łodzi

0

23 stycznia 2021 r. odbyło się w Łodzi Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne. Podczas nieszporów pod przewodnictwem metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Kolejnego dnia nabożeństwo Taize odbyło się u łódzkich luteran.


Zebranych przywitał metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, przywołując kilka myśli z opublikowanego niedawno przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan Vademecum ekumenicznego. Nawiązując do kurialnego dokumentu abp Ryś zaznaczył, że dla katolików modlitwa z innymi chrześcijanami jest niezbędna. – Nie możemy się z wami nie modlić.! Nie możemy i nie chcemy modlić się sami!

Liturgię Słowa prowadzili duchowni różnych wyznań – rzymskokatolickiego, ewangelickiego i mariawickiego.

Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, który podkreślał uniwersalny charakter Bożego powołania. – Niezależnie od wyznania, do którego należymy, zmierzamy do niepodzielonego nieba, nie do osobnych sektorów, a dla jednego Chrystusa – stwierdził luterański duchowny.

Jednocześnie bp Samiec wypowiedział postulat, aby nie koncentrować się na ekumenizmie jako takim, ale zadaniach, jakie posiada każdy z Kościołów, aby zagrać jeden utwór miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga.

Podobnie jak podczas innych nabożeństw ekumenicznych duchowni zapalili świece od paschału i zanieśli światło pozostałym uczestniczkom i uczestnikom nabożeństwa.


>> Całość Centralnego Nabożeństwa Ekumenicznego z łódzkiej archikatedry


Dogrywka u luteran

Z powodu obostrzeń pandemicznych w Łodzi odbyły się jedynie dwa nabożeństwa ekumeniczne. Oprócz centralnego nabożeństwa ogólnopolskiego odprawiono także centralne nabożeństwo dla regionu łódzkiego, które przeżywano w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza, zaledwie kilkaset metrów od archikatedry.

Liturgia nabożeństwa była skoncentrowana na kanonach wspólnoty ekumenicznej z Taize oraz czytaniach Pisma Świętego. Podobnie jak w archikatedrze śpiewała schola dominikańska.

Pozdrawiając gości ekumenicznych, proboszcz Parafii ks. Michał Makula zadał pytanie o sens ekumenizmu, mówił o fasadowości ekumenizmu, jeśli koncentruje się on jedynie na wzniosłych gestach. Podkreślił, że zasadnicza jest codzienność, którą przeżywają małżeństwa wyznaniowo mieszane, zmagając się z rzeczywistością podziału i dialogu. Symboliczny wymiar miały czytania, które odczytały trzy kobiety z trzech różnych Kościołów.

Kazanie wygłosił abp Grzegorz Ryś, który przywołując odczytane teksty i powitanie proboszcza parafii, podkreślił, że każdy z Kościołów ma swoje zasady i trzeba je traktować w sposób właściwym. – Ale to jest dopiero punkt wyjścia. Nie wystarczy tylko znać i żyć tylko według wąłsnych zasad. Słowo pokazuje, że Pan Cię może poprowadzić poza to! Wiara jest poddaniem Duchowi Świętemu, który jest Duchem każdej zasady, każdego prawa, i który prowadzi w sposób suwerenny!

Jednocześnie hierarcha podkreślił odpowiedzialność duchownych jako dłużników, którzy powinni dostrzec prawidłową perspektywę swojego posłannictwa, otrzymywania duchowych darów i ich przekazywania.

Błogosławieństwa na zakończenie nabożeństwa udzielił bp M. Włodzimierz Jaworski, ordynariusz diecezji łódzko-śląskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wraz z abp. Grzegorzem Rysiem oraz bp. Markiem Marczakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej.


galeria