Co tam w chrześcijaństwie i ekumenii w 2018 roku?

0

W ostatnim dniu 2016 roku prognozowaliśmy, że 2017 rok będzie rokiem pełnym religii i rzeczywiście tak było, także w Polsce, a może szczególnie w Polsce. A jak będzie w 2018 roku? Czy po intensywnym 2017 roku czekają nas szczególne wydarzenia w 2018 roku?

Świat

Zanim jednak o Polsce to parę słów o zagranicy. Popularna w anglosaskim Internecie agencja informacyjna Christian Today (CT) pokusiła się o 10 „proroctw” dotyczących światowego chrześcijaństwa – niektóre z nich są niezwykle interesujące, inne przewidywalne, a jeszcze inne dramatyczne. I tak CT uważa, że w 2018 roku będzie wciąż spadała liczba chrześcijan na Zachodzie, ale jednocześnie będzie wzrastać liczna chrześcijańskich organizacji i dedykowanych działań duszpasterskich (ang. ministries). Poza tym – według CT – nastąpi upadek „dużych” nazwisk. Chodzi głownie o liderów światka ewangelikalnego, szczególnie w USA, ale też Ameryce Południowej. Portal przewiduje dalszą eskalację konfliktów w łonie Wspólnoty Anglikańskiej, szczególnie w brytyjskim mateczniku, oraz fragmentaryzację środowiska ewangelikalnego w USA, a globalny Kościół rzymskokatolicki doświadczy ideowej wojny domowej. Nie ustaną prześladowania chrześcijan (szczególnie w Chinach) i zwiększy się liczba muzułmanów, którzy przyjmą chrześcijaństwo. Tyle świat religii w 2018 roku wg CT, a co w Polsce?

Polska ekumenia

Według rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski ks. dr. Pawła Rytla-Adrianika, życie Kościoła większościowego zdominują takie tematy jak synod biskupów dotyczący młodzieży, 100. rocznica odzyskania niepodległości, rozwój duszpasterstwa rodzin i modlitwa o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

Patriotyczny jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości przewija się również przez listy pasterskie innych wyznań. O jubileuszu wspomniał w liście bożonarodzeniowym Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: „Rok 2018 jest dla naszego kraju, a tym samym i dla nas, rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości. W tym okresie, w 1924 roku, nasza Cerkiew otrzymała samodzielność – autokefalię i weszła do międzynarodowej rodziny Prawosławnych Cerkwi Lokalnych. Było to duże osiągnięcie, za które wyrażamy wdzięczność Bożej Opatrzności.” Prawosławni biskupi przypomnieli ponadto, że inne rocznice przypominają o tragicznych dziejach Cerkwi w Polsce.

O upamiętnieniu wydarzeń z 1918 roku i o modlitwie za pomyślność Ojczyzny napisał także w liście pasterskim na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp M. Karol Babi. Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Katolicki Mariawitów będą wspominać 100. rocznicę poświęcenia Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku przez Pana Jezusa. Mariawici wierzą zgodnie ze słowami zawartymi w Dziele Wielkiego Miłosierdzia powierzonemu wpierw św. Marii Franciszce, a przez Nią całemu światu, że „Sam Pan Jezus poświęcił ją [Świątynię] słowem Swoim mówiąc: To jest Świątynia Miłosierdzia i Miłości. (…) Obiecał wysłuchać wszystkich naszych modlitw i próśb, o ile będą zgodne z Wolą Bożą„. Ta duchowa rocznica ma szczególne znaczenie w kontekście trwającego remontu Świątyni. Zaplanowano sympozja naukowe, jednak ich termin nie jest jeszcze znany.

W 2018 roku odbędzie się Synod Ogólnokościelny Kościoła Polskokatolickiego. Prawdopodobnie synod podejmie próbę wyboru nowego biskupa/nowych biskupów. Podczas poprzedniej sesji Synodu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej prawem kościelnym większości 2/3 głosów. Obecnie Kościół ten, wciąż należący do rodziny Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej, posiada tylko jednego biskupa, którym jest zwierzchnik Kościoła – bp Wiktor Wysoczański.

W Kościele ewangelicko-augsburskim rok 2018 ogłoszono Rokiem Świadectwa Kościoła. Trudno powiedzieć, jaki był zamysł Synodu Kościoła przy wyborze takiego tematu po jubileuszu 500-lecia Reformacji, ale być może chodzi właśnie o jakąś formę podsumowania i zebrania owoców Dekady Reformacji.

W lutym br. obradować będzie Rada Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (dawniej Konkordia Leuenberska), do której należą Kościoły protestanckie tradycji luterańskiej, reformowanej, unijnej, metodystycznej i przedreformacyjnej (waldensi husyci). Na zaproszenie polskich Kościołów ewangelickich, Rada GEKE, będąca organem wykonawczym między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego, spotka się w Warszawie, a swoje prace zakończy nabożeństwem w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym.

Warto dodać, że w 2018 nastąpi publikacja dokumentów GEKE w j. polskim, co – miejmy nadzieje – wzmocni refleksję teologiczną w Kościołach ewangelickich w Polsce. Ukazać się ma również nowa pozycja wydawnicza Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nt. protestantyzmu w Polsce. Publikacja zaplanowana była na ubiegły rok, ale z przyczyn obiektywnych została przesunięta na 2018.

W maju nowe władze na pięcioletnią kadencję wybierze Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Najważniejszym ekumenicznym wydarzeniem w 2018 roku będzie z pewnością publikacja Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego w wydaniu jednotomowym. Nad projektem czuwa Towarzystwo Biblijne w Polsce, które niedawno obchodziło 200-lecie istnienia. Dwudniowe uroczystości promujące Biblię Ekumeniczną planowane są na drugą połowę marca.

W 2017 roku Polska Rada Ekumeniczna i Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyły swoich reprezentantów do nowej platformy ekumenicznej w Polsce – Polskiego Forum Chrześcijańskiego, które ma się koncentrować na praktycznym poznawaniu chrześcijan różnych tradycji ze szczególnym uwzględnieniem międzywyznaniowych grup charyzmatycznych. W 2018 roku Polskie Forum Chrześcijańskie ma ruszyć z konkretnymi działaniami. Po obchodach 5-lecia istnienia w szósty rok działalności wkracza Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Niestety, wciąż nie ma konkretnych informacji co dalej z dokumentem PRE i KEP nt. małżeństw wyznaniowo mieszanych. Póki co (od kilku już lat) przyjęty przez Kościoły w Polsce dokument utknął w Watykanie, a sprawa – być może – wybrzmi podczas zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, do którego materiały przygotowali w tym roku chrześcijanie różnych wyznań z Karaibów. Wcześniej – bo już 10 stycznia – odbędzie się w Warszawie Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne Polskiej Rady Ekumenicznej, które postaramy się transmitować na żywo.

A propos transmisji – zamiarem ekumenizm.pl na Nowy Rok jest poszerzenie formuły działania mimo skromnych zasobów kadrowych. Planujemy w 2018 roku transmisje nabożeństw różnych wyznań na Facebooku (później być może w innym formacie), aby także w ten sposób ukazać wyznaniową różnorodność Polski – niech to będzie nasz skromny wkład w patriotyczny jubileusz. Zaczynamy już 6 stycznia o godz. 16:00 – w Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii) – transmisją nieszporów mariawickich z Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.

Przy tej okazji przypominamy o naszej obecności w mediach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, YouTube i Instagramie. Zachęcamy do obserwowania, czytania i wspierania…

galeria


>> Ekumenizm.pl: Ekumeniczne życzenia na Święto Epifanii