Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne PRE o problemach w ekumenii i społeczeństwie

0

10 stycznia br. odbyło się w warszawskim Centrum Luterańskim Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Oprócz przedstawicieli Kościołów członkowskich PRE wzięli w nim reprezentanci innych Kościołów, w tym prymas Polski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak.

W noworocznym spotkaniu PRE uczestniczyli wszyscy zwierzchnicy Kościołów członkowskich PRE: prawosławny metropolita Warszawy i Całej Polski Sawa, Biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Wiktor Wysoczański, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp M. Karol Babi, Biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego ks. Marek Izdebski, Biskup Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Polsce ks. sup. Andrzej Malicki oraz prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów pastor Mateusz Wichary.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Kościołów niezrzeszonych w PRE, w tym prymas Polski abp Wojciech Polak, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Niziński, bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej, a także duchowni reprezentujący Alians Ewangeliczny, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, a także działacze organizacji ekumenicznych i kościelnych, przedstawiciele świata nauki oraz polityki.

Przemówienie wygłosił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik polskich luteranów oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na początku przemówienia bp Samiec odniósł się do relacji międzyludzkich, w których eksponowane są skrajne postawy sugerujące zasadniczą niezmienność stanowisk, a inne mówiące o szybkim rozpadzie otaczającej nas rzeczywistości oraz wyznawanych wartości.

Jedna i druga skrajność jest niepożądana, bo oczywiste jest, że nic nie jest nam dane na zawsze, jest niezmienne i zagwarantowane, dlatego powinniśmy wyłożyć wysiłek w celu utrzymania czy rozwoju danej wartości (…) fatalistyczne jest przekonanie, że nie ma trwałych wartości i wszystko ulega zmianie. Oczywiście nie podejmuję dyskusji z tym, że przemijamy, ale tym, który się nie zmienia jest Bóg. Dlatego żyjąc w zmieniającym się świecie warto zaufać Zbawicielowi, Temu, który mówi, że jest początkiem i końcem, alfą i omegą.

Bp Samiec wspomniał ekumenistów, którzy w 2017 roku odeszli do wieczności: abp. Jeremiasza (Anchimiuk), wieloletniego prezesa PRE i władykę wrocławsko-szczecińskiego, abp. Szymona (Romańczuk) władykę łódzko-poznańskiego oraz ks. superintendenta Adama Kuczmę, zwierzchnika Kościoła metodystycznego (1983-1989) i prezesa PRE w latach 1986-1989. Bp Samiec wspomniał również o wyborze czterech nowych biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Odnosząc się do „flagowej aktywności” PRE, a więc realizowanego we współpracy z Kościołem rzymskokatolickim Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, bp Samiec zauważył, że nabożeństwa nie cieszą się zbyt dużą frekwencją i brakuje młodych uczestników. Podkreślił, że wyraźnie zauważalny jest trend ruchów antyekumenicznych, które występują we wszystkich Kościołach wbrew oficjalnym dokumentom i porozumieniom.

Niektóre akcje wymierzone w konkretne Kościoły lub osoby są bardzo bolesne i wywołują wiele irytacji wśród wiernych. Jeżeli chcemy rozwijać dialog ekumeniczny, to powinniśmy się zająć także tym narastającym problemem. Może czas, aby przeprowadzono dogłębne badania nad stanem wiedzy ekumenicznej wśród wiernych, a może przede wszystkim śród duchownych i hierarchów.

Wspominając zakończone obchody 500 lat reformacji, bp Samiec podkreślił, że odbyło się wiele konferencji naukowych i seminariów o charakterze ekumenicznym w różnych miejscach Polski

Mimo różnic, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Sobór Watykański, koncentrujemy się nie na tym, co dzieli, ale na tym co łączy. Jednak gdy spojrzeć na niektóre oddolne akcje, które przeczą dokumentom czy wypowiedziom hierarchów z papieżami na czele, trzeba się głęboko zaniepokoić. Bo w akcjach tych z gorliwością godną lepszej sprawy, występują także duchowni i to z tytułami naukowymi. A jednostki podległe Kościołom angażują się w ich rozpropagowanie. Może jest to wynik ogólnego trendu, jaki pojawia się w Europie i na wielu innych kontynentach, gdzie takie wartości jak poszanowanie wszystkich ludzi bez względu na przynależność rasową, etniczną, klasową, płciową, zamienia się na pogardę czy tworzenie grup „gorszego sortu”.

Biskup Samiec zaznaczył, że mniejszości religijne są szczególnie wyczulone na przejawy nietolerancji i akty agresji, oraz uproszczenia, sugerujące, że tylko katolik może być prawdziwym Polakiem. Duchowny nawiązał do przestępstw na tle rasistowskim oraz ataków nienawiści wobec muzułmanów. Podkreślił, że jako chrześcijanie – niezależnie od przynależności konfesyjnej – głosimy miłość Chrystusa dla wszystkich ludzi.

Według bp. Samca, ważną dziedziną działalności PRE jest praca na rzecz pojednania między narodami i Kościołami. Luterański biskup przypomniał, że mimo dużych różnic doktrynalnych, Kościoły potrafią ze sobą współpracować, co stanowi wzór dla innych odpowiedzialnych za budowanie pokoju i porozumienia ze Wschodem i Zachodem. Stąd też – powiedział biskup – trudno jest pogodzić się z polityką, która czasami opiera się na konfrontacji.

Buta czasami jest mylona z godnością. Prawdziwą godność potrafi zachować tylko ten, kto zna swoją wartość, a znając swoją wartość potrafię szanować mojego adwersarza. Musimy pamiętać, że wszyscy mają swoją godność. A do pojednania prowadzi przyznanie się do winy i proszenie o przebaczenie. Dlatego tak niezwykłe były słowa wypowiedziane pięćdziesiąt dwa lata temu: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.”

W imieniu PRE, bp Samiec wyraził pełne poparcie dla stanowiska Konferencji Episkopatu Polski, który apelował o zachowanie i rozwijanie kapitału pojednania polsko-niemieckiego.

Bp Jerzy Samiec szczególnie podziękował prymasowi Polski za ekumeniczną postawę w trakcie obchodów 500 lat reformacji, wskazując, że prymas naraził się tym samym na agresję rozpowszechnianą m.in. poprzez media elektroniczne. Dziękując przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, a także organizacjom pozarządowym i instytucjom naukowym, bp Samiec przypomniał trudne chwile związane z upamiętnieniem reformacji w parlamencie:

Dziękuję Senatowi za podjętą uchwałę, z zaznaczeniem, że poziom dyskusji daleko odbiegał od poziomu jaki senatorowie powinni prezentować. Dziękuję wreszcie Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie patronatem centralnych obchodów i za obecność na sesji na Zamku Królewskim. Żałuję, że nie mogę podziękować Sejmowi Rzeczpospolitej mimo kilku podejmowanych prób przez koła poselskie i pojedynczych posłów.

Biskup zakończył przemówienie życzeniami dobrego roku 2018, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości:

Obyśmy umieli z sobą rozmawiać i dążyć do tego co łączy a nie dzieli.

Słowa pozdrowienia przekazał prymas Polski abp Wojciech Polak, który przypomniał, że to, co piękne i dotyka ludzkich serc, rodzi się w kryzysie:

Dzielmy się hojnie człowieczeństwem, wzrastajmy razem przed Panem – zaapelował abp Polak.

Krótkie słowa pozdrowienia wygłosił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Andrzej Rudlicki oraz I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf.

>> Oficjalny serwis Polskiej Rady EkumenicznejNa stronie ekumenizm.pl na Facebooku można obejrzeć retransmisję z wydarzenia. Na kanale YouTube można odsłuchać pełną treść przemówienia i pozdrowień.


galeria