Test Kościołów na koronawirusa

0

O ile do ogłoszenia przez premiera Mateusza Morawieckiego stanu epidemicznego w Polsce tylko niektóre Kościoły i parafie różnych wyznań zdecydowały się na znaczne ograniczenie lub odwołanie nabożeństw, o tyle po decyzji szefa rządu posypały się listy pasterskie względnie uzupełnienia do wcześniej wydanych oświadczeń. Kościoły coraz mocniej „schodzą” do Internetu, ale nie rezygnują zupełnie z niesienia duchowego wsparcia w kontaktach bezpośrednich.


Uwaga! Tekst na bieżąco aktualizowany 17.03.2020


Rzymscy katolicy

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi również Kościołów i związków wyznaniowych na nabożeństwach może przebywać maksymalnie 50 osób. Wymóg ten stanowi największe wyzwanie dla Kościoła rzymskokatolickiego. Biskupi diecezjalni wspierając się zaleceniami Rady Stałej Konferencji Episkopatu, wydali dekrety informujące o dyspensie od uczestnictwa w niedzielnych mszach. W parafiach mają być przestrzegane obostrzenia epidemiczne. Biskup diecezji gliwickiej Jan Kopiec jako jedyny zdecydował się na odwołanie wszystkich mszy – kapłani będą odprawiać msze bez obecności ludu, ale kościoły pozostaną otwarte.


Luteranie

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Jerzy Samiec wydał list pasterski, w którym jeszcze przed ogłoszeniem decyzji premiera, poddał pod rozwagę możliwość odwołania nabożeństw w kościołach luterańskich. Kilka parafii już wcześniej skorzystało z takiej opcji. Po decyzji rządu pojawiło się przesłanie biskupa Kościoła na zbliżającą się Niedzielę Oculi oraz wyraźna prośbą o odwołanie nabożeństw.

Na stronach internetowych Kościoła luterańskiego (luteranie.pl i ewangelicy.pl) pojawiły się teksty zachęcające do modlitwy, a także konkretne propozycje poprowadzenia nabożeństw domowych (np. propozycje Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie).

Nabożeństwa luterańskie odbędą się w kilku parafiach, ale bez fizycznego udziału zboru – tak będzie m. in. w Łodzi czy w Warszawie – ale nabożeństwa będą transmitowane na parafialnych kanałach YouTube. Nabożeństwo z kościoła Świętej Trójcy będzie retransmitowane o godz. 13:00 w TVP3.

W godzinach prowadzenia nabożeństw duchowni będą dostępni w kościele do indywidualnej modlitwy z tymi, którzy będą odczuwali taką potrzebę.


Prawosławni

14 marca br. ukazał się komunikat prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, w którym czytamy m. in. o tym, aby „osoby z objawami przeziębienia, osłabione, starsze i przewlekle chore – będące w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domu i nie uczestniczyły we wspólnych nabożeństwach, jeśli rzeczywistym powodem absencji są powyższe kwestie takie osoby nie powinny mieć wyrzutów sumienia. Czas spędzony w domu powinien być wykorzystany na prywatną modlitwę i lekturę Pisma Świętego.”

17 marca Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wydał komunikat w związku z koronawirusem: „W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem w naszym kraju i pandemią na świecie, Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zaniepokojony zaistniałą sytuacją, zwraca się do wiernych naszej Cerkwi z wezwaniem do czujności i odpowiedzialności w codziennym życiu i apeluje o usilne modlitwy do Pana Życia – Jezusa Chrystusa o ustanie epidemii i zdrowie wszystkich chorych, jak również tych, którzy niosą im pomoc – lekarzy i całego personelu medycznego” – napisali biskupi prawosławni. Jednocześnie władycy podkreślili, że „wszystkie nabożeństwa należy odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem. Należy rekomendować wiernym, by przystępowali do Sakramentu Spowiedzi w dni powszednie, kiedy gromadzi się w świątyniach mniejsza ilość wiernych.”

Odnośnie św. Eucharystii, Św. Sobór Biskupów stwierdza jednoznacznie, że św. Eucharystia jest źródłem życia, zdrowia duszy i ciała, wobec której żadna choroba nie ma mocy. Boska Eucharystia – jest Boskim ogniem, który spala wszelkie zło.

Nie ma żadnych informacji o odwoływaniu nabożeństwa w cerkwiach. Zamknięta została Polska Parafia Prawosławna w Brukseli, jednak ta nie znajduje się pod jurysdykcją PAKP, a Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola.


Reformowani

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji premiera nabożeństwa odwołała stołeczna Parafia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Taką decyzję podjęło również kolegium kościelne Parafii w Łodzi i Zelowie.

Transmisje ewangelicko-reformowane w Internecie:15 marca, niedziela Oculi, będzie można wysłuchać kazania i modlitwy…

Opublikowany przez Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie Sobota, 14 marca 2020

 

Dziś słowa pocieszenia do wiernych Kościoła wystosowała dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

Nie mamy gotowych recept na funkcjonowanie Kościoła w czasie, kiedy nie możemy się spotkać w naszych kościołach, by słuchać Słowa Bożego i wielbić Boga tak, jak do tego przywykliśmy. Bracia luteranie apelują do swoich wiernych: „Zostańcie w domach, Pan Bóg się nie obrazi”. Powtarzam za nimi ten apel! Jednak w tej trudnej sytuacji możemy spożytkować czas, w którym zostaniemy w domu na refleksję nad swoim życiem, na osobistą lekturę Słowa Bożego i modlitwę. Zachęcam do możliwości wysłuchania nabożeństw w radiu, telewizji czy Internecie. Możemy też samodzielnie w gronie rodzinnym zorganizować nabożeństwo domowe – napisała dr Jóźwiak.

Prezes zachęciła do śledzenia transmisji internetowej z warszawskiego kościoła reformowanego oraz uczestniczenia w nabożeństwach internetowych Kościoła ewangelicko-augsburskiego.


Mariawici

W ślad za opublikowanym wcześniej listem biskupów mariawickich, o którym informowaliśmy obszernie w naszym serwisie, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp M. Karol Babi wydał nakaz, w którym zawiesił rekolekcje wielkopostne oraz udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy i miesięcznej adoracji Przenajświętszego Sakramentu.

 

Biskup Naczelny poprosił o zorganizowanie transmisji internetowych. Parafia w Nowej Sobótce skorzystała z tej możliwości i już przeprowadziła transmisję z modlitwy wieczornej. Planowana jest również transmisja z jutrzejszej mszy – także przez Parafię MB Nieustającej Pomocy w Warszawie.

Bp M. Karol Babi skierował także list do młodzieży mariawickiej i rodziców na temat bezwzględnego przestrzegania warunków kwarantanny i unikania spotkań. Przypomniał o powinności wspólnej, rodzinnej lektury Pisma Świętego oraz Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.


Kościół Katolicki Mariawitów nie wydał oficjalnego oświadczenia, Na swojej stronie na Facebooku przypomniał list św. Abp. M. Michała Kowalskiego i św. M. Izabeli Wiłuckiej z 1935 r., dotyczący kapłaństwa ludowego:

Prosimy zatem Siostry Kapłanki i Braci Kapłanów, żeby uczyli lud Boży modlić się po domach, obywając się bez kościołów i kaplic specjalnych, aby każdy dom prawdziwie Maryawicki stał się przybytkiem miłym Panu i składał Bogu Ofiarę wonności serc czystych i miłujących. Bo podniósł Pan lud Swój w tej próbie ognia, która go nawiedziła, do takiego poziomu doskonałości, na jakim Wyście sami stali, Najmilsi i Najdrożsi sercom naszym Bracia Kapłani i Siostry Kapłanki, więc i łaska kapłaństwa świętego jest mu jako i Wam dana.

Siostry kapłanki i kapłaństwo ludowe przypominają wiernym o łasce kapłaństwa ludowego i możliwości odprawiania mszy świętej ludowej w domach, codziennej Komunii Świętej i możliwości duchowej adoracji i spowiedzi przed Panem Jezusem.

"Pierwsi Chrześcijanie nie mieli żadnych kościołów, a jedyny Kościół w Izraelu, Świątynia Jerozolimska była w rękach nie…

Opublikowany przez Kościół Katolicki Mariawitów Sobota, 14 marca 2020

 

Kaplice i kościół mariawitów felicjanowskich pozostaną otwarte, jeśli ktoś z różnych przyczyn nie będzie mógł pomodlić się w domu i będzie chciał przyjąć Przenajświętszy Sakrament.


Metodyści

Superintendent naczelny Kościoła ewangelicko-metodystycznego ks. Andrzej Malicki wystosował zarządzenie, w którym odwołuje nabożeństwa niedzielne na najbliższe dwa tygodnie. Zachęcił do zorganizowania transmisji internetowych tam, gdzie jest to możliwe oraz poprosił duchownych o pełnienie dyżurów duszpasterskich.


Zielonoświątkowcy

Do pastorów Kościoła Zielonoświątkowego list wystosował bp Marek Kamiński, w którym oprócz życzeń zdrowia prosi „o odwołanie wszystkich nabożeństw, nawet w zborach poniżej 50 osób. Prośba ta wynika z troski o dobro powierzonych nam ludzi, szczególnie chorych i starszych. Jest to rozwiązanie czasowe, więc nie możemy mówić o trwałej szkodzie dla Królestwa Bożego. Dla osób pozostających w domu rekomenduję nabożeństwo on-line (…)”


Zielonoświątkowcy z Kościoła Bożego w Polsce (część ogólnoświatowego Church of God) podejmują decyzje lokalnie ze względu na kongregacjonalny ustrój wyznania. Mniejsze wspólnoty, jak na razie, nabożeństwa niedzielne organizują, przy wszystkich higienicznych obostrzeniach, również w zakresie przyjmowania Wieczerzy Pańskiej.


Baptyści

W imieniu Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów do wiernych wystosował list prezb. Mateusz Wichary, w którym informuje, że organizowanie nabożeństw lub ich odwoływanie leży w gestii „przywództwa każdego zboru (…) Sugerujemy jednak jako najlepsze rozwiązanie przygotowanie przez małą liczbę osób nabożeństwa dla pozostałych zborowników z możliwością udziału internetowego. Jeśli nasz zbór go nie posiada, odwiedźmy wirtualnie te, które taką możliwość oferują.”

Prezbiter Wichary informuje również, że „przeprowadzanie Wieczerzy Pańskiej należy ograniczyć do dystrybucji chleba i wina w oddzielnych kieliszkach oraz uprzednio przygotowanych częściach chleba, aby uniknąć wspólnego łamania go przez wszystkich uczestników.”

Kaznodziejom zaleca również, aby w kazaniach unikali przekazu, w którym „jako chrześcijanie wszystko wiemy w odróżnieniu od świata, który nie wie nic. Wiemy wszystko co najważniejsze, czyli znamy Chrystusa, który z nami jest niezależnie od sytuacji, ale nie znamy Bożych wyroków co do rozwoju tej konkretnej sytuacji.”


Polskokatolicy

Kościół nasz, w trosce o zdrowie i życie swoich wyznawców, ale również wszystkich rodaków, pragnie dołożyć wszelkich starań, aby wypełnić obowiązujące przepisy. Zalecamy, prosimy i zobowiązujemy, aby księża nie organizowali Mszy św. i nabożeństw, w których uczestniczy więcej niż 50 wiernychgłosi apel zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP bp. Wiktora Wysoczańskiego. – Osoby pozostające w domu w niedzielę, mogą nawiązać kontakt duchowy z tymi, którzy modlą się w naszych świątyniach według porządku nabożeństw parafialnych. Mogą również wysłuchać Mszy świętych w radiu, telewizji lub w internecie – przypomina biskup.


Adwentyści

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wydał 17 marca br. „mocną rekomendację”, aby „wstrzymać się z organizacją publicznych nabożeństw co najmniej do końca marca, nawet jeśli jeszcze zgodne z prawem są nabożeństwa dla grup mniejszych niż 50 osób.”

Adwentyści, inaczej niż większość chrześcijan, odbywają swoje główne nabożeństwa w sobotę, a nie w niedzielę.

Władze Kościoła adwentystycznego podkreślają, że „Pan Bóg, który jest naszym najlepszym Lekarzem, przekazał za pośrednictwem Pisma Świętego rady, jak postępować w przypadku choroby zakaźnej. Jedną z podstawowych rad była kwarantanna, czyli izolacja osób chorych. W sytuacji, której obecnie doświadczamy, nie jest możliwe szybkie rozpoznanie choroby. Z uzyskanych informacji wynika, że przeciętny czas od momentu zagnieżdżenia się wirusa w naszym organizmie do wystąpienia pierwszych objawów to średnio 5 dni. Dlatego przez kilka dni możemy być nosicielami wirusa, nawet nie wiedząc o tym, że jesteśmy zainfekowani. Z drugiej strony podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar mogą, ale nie muszą być objawami zainfekowania wirusem. Trudno odróżnić zarażenie wirusem od zwykłego przeziębienia czy klasycznej grypy.”

Adwentyści zachęcają do modlitwy w domach oraz uczestniczenia w transmisjach internetowych. Ze słowami otuchy do wiernych zwrócił się pastor Ryszard Jankowski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.


>> Ekumenizm.pl: Koronawirus i Kościoły

>> Magazyn WP: Wiara, nadzieja, miłość. Koronawirus i rozum