Koronawirus zahamuje schizmy?

0

Pandemia koronawirusa odwróciła nie tylko do góry nogami życie liturgiczne zdecydowanej większości Kościołów, zmuszając niektóre wyznania do cyfrowej rewolucji, ale spowodowała również przeniesienie ważnych wydarzeń ogólnokościelnych – dobrym przykładem są metodyści, stojący na krawędzi rozłamu, i anglikanie, którzy w tym roku mieli odbyć Konferencję Lambeth.


Jak już informowaliśmy ponad rok temu, światowy metodyzm zmaga się z perspektywą rozłamu. Podczas Konwencji Generalnej w St. Louis niewielką większością głosów, najważniejsze gremium Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego zdecydowało o zaostrzeniu stanowiska w sprawach ludzkiej seksualności, w tym przede wszystkim zagadnień związanych z LGBT. Jednak spora część światowego metodyzmu nie zgodziła się z decyzją konwencji i w trakcie wielomiesięcznych negocjacji wypracowano „kompromis rozwodowy’, którego efektem miało być pokojowe rozejście się w zgodzie i odpowiednik podział majątku kościelnego. Opracowano „Protokół Pojednania i Łaski poprzez Podział” (A Protocol of Reconciliation and Grace Through Separation), który miał być poddany pod głosowanie.

W dniach od 5 do 15 maja 2020 roku miała się odbyć w Minneapolis (USA) konwencja rozwodowa z udziałem 862 delegatów z całego świata, ale się nie odbędzie ze względu na pandemię COVID-19. Zarząd centrum kongresowego, w którym miała się odbyć konwencja, poinformował metodystów, że zorganizowanie takiego wydarzenia nie jest obecnie możliwe. Do tego dochodzą obostrzenia natury prawnej związane z ograniczoną możliwością wjazdu do USA z powodu pandemii.

18 marca 2020 r. liderzy Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, należący do różnych nurtów metodyzmu, zgodzili się na przełożenie Konferencji Generalnej. W liście skierowanym do gremium odpowiedzialnego za organizację Konferencji, biskupi metodystyczni napisali, że piszą powodowani „głęboką miłością o nasz globalny Kościół”, postulując o przełożenie konferencji, aby zapewnić wszystkim delegatom dobre warunki pracy.

Kiedy Konferencja Generalna się odbędzie – póki co nie wiadomo. Trudno też wykluczyć, że widmo pandemii i wyzwania z tym związane, mogą nie tylko wyhamować proces rozwodowy, ale przenieść debatę na ten temat na zupełnie inną płaszczyznę.

Przełożone światowe spotkanie biskupów anglikańskich

W tym roku miała się odbyć również 15. Konferencja w Lambeth, gromadząca zazwyczaj co 10 lat biskupów anglikańskich z całego świata. Jednym z tematów, które podnoszą zazwyczaj afrykańscy hierarchowie i sprzymierzeni z nimi konserwatywni biskupi z USA czy Australii, była również kwestia seksualności człowieka wobec obstawaniu niektórych Kościołów członkowskich Wspólnoty Anglikańskiej przy inkluzyjnym podejściu do spraw związków i małżeństw jednopłciowych.

Arcybiskup Canterbury Justin Welby, który z urzędu przewodniczy Konferencji Lambeth, w porozumieniu z prymasami Wspólnoty Anglikańskiej, zadecydował o przeniesieniu Konferencji na kolejny rok właśnie z powodu wielkich trudności (medycznych, ekonomicznych i innych), jakie wiążą się z pandemią koronawirusa. – Miejsce biskupa jest ze swoimi owcami, gdy są atakowane – podkreślił w przemówieniu abp Welby, ogłaszając decyzję o zmianie terminu Konferencji Lambeth.


galeria