Reformowani rozliczają się z trudną przeszłością

0

Kościół Ewangelicko-Reformowany Szwajcarii żmudnie rozlicza się z przeszłością, a ponownie wybrana prezydentka Kościoła ks. Rita Famos otrzymała po dwóch latach kryzysowego zarządzania spory kredyt zaufania. Famos zastąpiła wówczas na stanowisku Gottfrieda Lochera, którego komisja kościelna uznała winnym seksualnej i duchowej przemocy wobec pracownicy Kościoła. W kwietniu br. Locher ogłosił, że występuje z Kościoła, przekonując w prasie, że Kościół reformowany stał się nieznaczący.


O sprawie pisaliśmy obszernie na ekumenizm.pl.

Przypomnijmy, że ks. Locher – były prezydent szwajcarskiego Kościoła reformowanego, jeden z najbardziej znanych teologów reformowanych w Europie, a także były sekretarz generalny Wspólnoty Europejskich Kościołów Ewangelickich (GEKE) został oskarżony o niewłaściwe zachowania wobec podwładnych. Duchowny przyznał się do relacji pozamałżeńskich, podał się do dymisji, a sprawa wywołała ogromny kryzys w Kościele, który przygotowywał się do 100. rocznicy powstania Szwajcarskiego Związku Ewangelickiego Kościołów, który od 2020 nazywa się Ewangelicko-Reformowanym Kościołem Szwajcarii.

Pod koniec marca 2022 roku w mediach pojawiła się informacja, że Locher wystąpił z macierzystego Kościoła kantonalnego i tym samym przestał być też członkiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Szwajcarii, którego był prezydentem od 2011 roku (uwzględniając zmiany strukturalne). Locher wynegocjował sowitą odprawę i równolegle toczyły się zawiłe procesy między poszkodowaną kobietą a Kościołem. Jednocześnie władze Kościoła walczyły ze zdewastowanym wizerunkiem Kościoła w społeczeństwie, a nie było to łatwe przedsięwzięcie.

Kościół (nie)istotny

Krótko po upublicznieniu informacji o wystąpieniu z Kościoła byłego zwierzchnika, Locher przystąpił do kontrataku i w komentarzu prasowym określił Kościół reformowany jako „nieistotny”, stwierdzając, że z powodu owej nieistotności ludzie masowo występują z Kościoła.

Locher skrytykował Kościół reformowany nie tylko za błędną politykę finansową, ale uderzył też w mocno konserwatywne nuty, choć sam był utożsamiany z liberalnym skrzydłem Kościoła: – W Kościele chodzi o wszystko, klimat, płeć i migrację, ale nie o Boga. Kościoły są finansowanymi z podatków monopolistami religijnymi i reliktami minionych czasów. Kościoły leżą na teologiczno-geriatrycznym oddziale, sztucznie utrzymywane przy życiu przez fiskus – dodał Locher.

Oberwało się również Kościołowi rzymskokatolickiemu za uleganie „samoprotestantyzacji” poprzez udział w systemie finansującym Kościół.

W wywiadzie udzielonym portalowi reformowanemu ref.ch, ks. Famos odparła ataki dawnego kolegi, podkreślając, że jego słowa są wyrazem braku szacunku wobec pracowników oraz wolontariuszy Kościoła. – Kościół zawarł z panem Locherem porozumienie. Nikt kto był kiedyś w kadrze zarządzającej nie wypowiada się w ten sposób o swiom byłym pracodawcy. To absolutnie nieprofesjonalne. Ponadto, pan Locher dokonuje nieznośnego wręcz odwrócenia winy w relacji ofiara-sprawca bez jakiejkolwiek zdolności do autorefleksji. To szokujące – podkreśliła ks. Famos.

Synod Kościoła udzielił absolutorium odchodzącej Radzie za rok 2020 (opóźnienie wywołane pandemią i kryzysową sytuacją), jednak zdecydował się nie udzielać absolutorium byłemu prezydentowi Locherowi, a ks. Rita Famos została ponownie prezydentką Kościoła uzyskując 74 z 75 możliwych głosów.


Ukraina na Synodzie

Podczas obrad Synodu rozpatrywano wniosek jednego z synodałów o zobowiązaniu Rady Kościoła do opowiedzenia się za zawieszaniem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w prawach członka Światowej Rady Kościołów. Jednoznacznie krytykując patriarchę Cyryla za jego zaangażowanie prowojenne, ks. Famos opowiedziała się przeciwko takiemu wnioskowi, argumentując, że byłby on zupełnie na rękę Cyrylowi.

Niektórzy synodałowie argumentowali, że nie można dopuścić do sytuacji, w której nie będzie platformy spotkania z rosyjską Cerkwią. Mimo tych głosów wniosek o zawieszenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w ŚRK, która tego lata spotka się w Karlsruhe (Niemcy) został przyjęty dużą większością głosów. Wcześniej został wsparty przez list otwarty szwajcarskich teologów reformowanych.

Jedynym Kościołem, który opowiedział się za zawieszeniem rosyjskiej Cerkwi jest Kościół Unijny (Ekumeniczny) ze Szwecji, powstały w 2011 roku z fuzji Kościoła metodystycznego, reformowanego i baptystycznego.


galeria