Transparentność i porządki – ks. Rita Famos nową zwierzchniczką Kościoła reformowanego w Szwajcarii

0

Powstały w 2020 roku Kościół Ewangelicko-Reformowany Szwajcarii (EKS) jeszcze na dobre nie zaczął działać, a pogrążył się w kryzysie wizerunkowym i przywódczym. Po spektakularnym upadku ks. Gottfrieda Lochera oskarżanego o ‘przekraczanie obyczajowych granic’ i po niejasnych układach w Radzie EKS, Synod wybrał nową prezydentkę Kościoła, ks. Ritę Famos, która pod hasłem transparentności i pracy zespołowej chce przywrócić zaufanie do Kościoła poza nim.


O sprawie ks. Gottfrieda Lochera informowaliśmy szczegółowo w czerwcu br.

Pastor Locher, który od lat był twarzą szwajcarskiego ewangelicyzmu reformowanego i jednym z najważniejszych oraz najbardziej rozpoznawanych liderów europejskiego protestantyzmu, ustąpił z urzędu prezydenta Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Szwajcarii, który powstał na początku 2020 roku.

Poprzednia struktura – Szwajcarski Ewangelicki Związek Kościołów (SEK/FEPS), który w tym roku obchodziłby 100-lecie istnienia – została zastąpiona bardziej scentralizowaną organizacją, która miała wzmocnić myślenie wspólnotowe i funkcjonowanie Kościoła w społeczeństwie i w kontaktach ekumenicznych. Także na jej czele stał przez dłuższy czas pastor Locher. Jednak zamiast świętować setne urodziny SEK/FEPS i docierać mechanizmy nowego organizmu kościelnego, szwajcarscy reformowani ugrzęźli się w głębokim kryzysie wywołanym przez pastora Lochera i jego otoczenie.

Choć nie zapadły jeszcze żadne rozstrzygające wyroki w sprawie o domniemane ‘przekroczenie granic’, badanej przez niezależne gremia, to fakty pozostają i tak przygnębiające: Locher, który jest żonaty, przyznał się do romansu z inną kobietą (również duchowną), która wraz z nim zasiadała we władzach Kościoła i z ramienia władz miała pilotować oskarżenia wysuwane pod adresem Lochera przez inne kobiety. Na dodatek okazało się, że Rada EKR była wprowadzana w błąd przez poprzedniego prezydenta w sprawach obyczajowych jeszcze na długo przed wybuchem afery.

W związku z dymisją ks. Lochera – także ze stanowiska sekretarza generalnego Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie i innych funkcji – pojawiła się konieczność wyboru nowych władz Kościoła i to zaledwie po kilku miesiącach od rozpoczęcia pierwszej kadencji.

Do wyborów podczas zdalnego Synodu (2 listopada) stanęła ks. Isabelle Graesslé oraz ks. Rita Famos. Spośród 78 synodałów aż 47 wybrało już w pierwszej turze ks. Famos, która bezskutecznie kandydowała w zeszłym roku w wyborach na prezydentkę EKS przeciwko ks. Locherowi. 25 synodałów oddało głos na ks. Graesslé, a sześciu wstrzymało się od głosu. Tym samym po raz pierwszy na czele Kościoła reformowanego w Szwajcarii stanęła kobieta, przy czym należy zaznaczyć, iż funkcja ta nie wiąże się z taką samą jurysdykcją, jaką mają biskupi krajowi w Kościołach luterańskich czy unijnych, nie wspominając już o Kościele rzymskokatolickim.

Prezydent Kościoła kieruje jednak pracami Rady, która jest najważniejszym organem wykonawczym Kościoła (odpowiednik konsystorza w polskich Kościołach ewangelickich). Ks. Locherowi zarzucano, że dąży do klerykalizacji i chęci wykreowania autorytetu biskupiego w szwajcarskim nurcie reformowanym, stąd głównym hasłem wyborczym ks. Famos była nie tylko transparentność, ale i kolegialność. Famos ceniona jest za swoje doświadczenie przywódcze (zasiadała wielokrotnie w różnych gremiach i agendach SEK) oraz duszpasterskie (19 lat pracy parafialnej, hospicja, więzienia, praca wśród uchodźców, działalność medialna w TV i in.). Famos jest zamężna i ma dwójkę dorosłych dzieci.

Ks. Famos staje przed trudnym zadaniem zbudowania właściwie od nowa zaufania Synodu do Rady EKS, ale przede wszystkim odzyskania wiarygodności Kościoła wśród wiernych i w społeczeństwie, w którym o Kościele reformowanym było ostatnio głośno jedynie z powodu afery obyczajowej.

Nie bez powodu ks. Famos rozpoczęła swoje przemówienie inauguracyjne w języku francuskim. W kontekście wyborów pojawiły się komentarze, że już od 35 lat reformowany głos w Szwajcarii – coraz słabiej słyszalny ze względu na dość intensywny spadek wiernych – reprezentuje osoba z niemieckojęzycznego Kościoła kantonalnego (ks. Famos jest duchowną Kościoła Zurychu).

Synod EKS, który ze względu na sytuację epidemiczną odbywał się zdalnie, wybrał również nowe władze – nie tylko prezydentką EKS jest kobieta, ale również na czele Synodu. Nową prezes Synodu na kadencję 2021-2022 została Evelyn Borer.

Ewangelicko-Reformowany Kościół Szwajcarii składa się z 24 reformowanych Kościołów kantonalnych i Kościoła ewangelicko-metodystycznego (od 1922 roku w unii z reformowanymi). Synod wybrał do Rady EKS przedstawicielkę metodystów ks. Claudię Haslebacher.


>> Ekumenizm.pl: Kryzys w Kościele ewangelicko-reformowanym


 

galeria