Warszawski zbór odnosi się do naszej publikacji

0

Rada Starszych Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego wydała 11 marca 2017 r. oświadczenie w związku z artykułem „Pod nadzorem bezpieki”,  a dotyczącym m.in. działalności pastora Edwarda Czajko. Był on traktowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa jako jej tajny współpracownik o pseudonimie „Stanisław”.

Rada tłumaczy: „Pastor Senior – pełniąc oficjalne funkcje w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym w okresie PRL – rozmawiał z różnymi przedstawicielami władz, w tym także z funkcjonariuszami SB.” Zapewnia, że nie czynił tego z własnej inicjatywy, ale była to w przekonaniu pastora „bolesna konieczność tamtych czasów z jaką musieli zmierzyć się ludzie zajmujący oficjalne stanowiska w kościołach.” Jednocześnie przyznaje, że „z dzisiejszej perspektywy prowadzenie tego rodzaju rozmów przez oficjalnych przywódców Kościoła Pastor Senior ocenia krytycznie.”

Rada przypomina i przekonuje, że pastor Czajko w „całym środowisku kościelnym jest on osobą darzoną wielkim szacunkiem, a dojrzałe dzisiaj owoce m.in. jego pracy – Kościół Zielonoświątkowy i Zbór Stołeczny – są najlepszym dowodem, jak bardzo był oddany Bogu i ludziom.”

Dalej starsi oświadczają, że artykuł „Kościół pod nadzorem bezpieki” zawiera tylko „wycinek materiału historycznego – zawartość esbeckich archiwów”, które przedstawiają „jak poszczególne zdarzenia postrzegali esbecy. W archiwach nie ma natomiast osobistych relacji Pastora Seniora. Są jedynie interpretacje jego wypowiedzi dokonane przez funkcjonariuszy bezpieki.”

W tekście oświadczenia postawiono retoryczne pytania, które miały na celu zakwestionować wiarygodność i rzetelność funkcjonariuszy SB i dokumentów wytworzonych przez policje polityczną PRL.

Rada Starszych przypomina zasługi swojego emerytowanego pastora, a także zachęca Naczelną Radę Kościoła Zielonoświątkowego do „zintensyfikowania wysiłków na rzecz rzetelnego zbadania historii ruchów ewangelicznych w Polsce, zwłaszcza w czasach PRL, gdy były one skupione w ramach ZKE.”

Rada zauważa również, że „SB wyrządziła wiele krzywd Kościołowi i ludziom wierzącym”, a „działania esbeków były planowane w oparciu o informacje uzyskane ze środowisk kościelnych.” Jednocześnie jednak starsi warszawskiego zboru rozumieją” w jak trudnych okolicznościach zewnętrznych przywódcy Kościoła czasów PRL, w tym również pastor Edward Czajko, musieli podejmować swoje decyzje”.

Oświadczenia opublikowano na stronie internetowej Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego.

Pastor Edward Czajko został zarejestrowany jako TW „Stanisław” 26.04.1977 r., a wyrejestrowano go z czynnej sieci agenturalnej dopiero 22.01.1990 r. Jak wynika z dokumentów SB dotyczących inwigilacji Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, TW „Stanisław”, był jednym z głównych źródeł poprzez, które SB rozpracowywała ten Kościół w latach osiemdziesiątych.

>> Ekumenizm.pl: Pod nadzorem bezpieki

galeria