Konferencja PFCh: Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro

0

20 października (czwartek) 2016 r. odbędzie się Konferencja Naukowa „Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro” organizowana przez nowo powstałe Polskie Forum Chrześcijańskie. Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie.Celem konferencji jest poddanie refleksji teologicznej pneumatologicznego aspektu jedności chrześcijańskiej.

Patronat naukowy sprawuje m.in. Polska Akademia Nauk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie.

Jednym z patronów medialnych jest portal ekumenizm.pl.

Konferencja odbywać się będzie w godz. 09:30 – 16:30

Miejsce: WSTS, ul. Wyborna 20, Warszawa

Wstęp wolny!

>> Więcej informacji

>> Ekumenizm.pl: Słuchać, uczyć się i być razem – rozmowa z ks. prof. Andrzejem Perzyńskim, pomysłodawcą Polskiego Forum Chrześcijańskiego

>> Ekumenizm.pl: Dyskryminacja, prześladowanie i męczeństwo – Globalne Forum Chrześcijańskie w Tiranie

galeria