Nie dla Biblii Niedźwiedziej, tak dla inkwizytora

0

Ponad 100 organizacji protestanckich w Hiszpanii zabiegało o uczczenie jubileuszu 500 lat reformacji wydaniem okolicznościowego znaczka pocztowego z wizerunkiem Biblii Niedźwiedziej, wydanego w 1569 r. pierwszego ewangelickiego tłumaczenia Pisma Świętego na język hiszpański. Państwowa Komisja Filatelistyczna odmówiła, ale za to wydała znaczek z inkwizytorem, kard. Francisco Jiméneza de Cisnero, którego 500. rocznica śmierci przypada w tym roku.

Oprócz organizacji ewangelickich i ewangelikalnych, w tym Federacji Jednot Ewangelicznych w Hiszpanii (FEREDE), zrzeszającej zarówno Kościoły ewangelickie wyrosłe z XVI-wiecznej Reformacji, anglikanów, a także Kościoły metodystyczny, baptystyczne, zielonoświątkowe i adwentystyczne, oraz Hiszpański Alians Ewangeliczny wniosek o wydanie znaczka pocztowego wsparły inne organizacje, w tym filatelistyczne, a także rady miejskie i uczelnie wyższe. Petycja nie przekonała jednak władz Państwowej Komisji Filatelistycznej, która odmówiła druku znaczków pocztowych

Hiszpańscy protestanci chcieli uczcić jubileusz reformacyjny znaczkiem, przedstawiającym tzw. Biblię Niedźwiedzią, która dla hiszpańskich protestantów posiada to samo znaczenie co dla polskich ewangelików Biblia Brzeska czy Biblia Gdańska.

Tłumaczenia Biblii Niedźwiedziej wydanej w 1569 r. w Bazylei (nazywana jest tak ze względu na tytułową rycinę, przedstawiającą niedźwiedzia sięgającego po miód w ulu zawieszonym na drzewie) dokonał Casiodoro de Reina (Reyna), który skorzystał z pomocy kilku współpracowników. Biblia była pierwszym wydrukowanym wydaniem Pisma Świętego w języku hiszpańskim, a tekst oparty był na językach oryginalnych. De Reina był luterańskim teologiem i duchownym, byłym mnichem zakonu hieronimitów. Początkowo przebywał w kalwińskiej Genewie, jednak opuścił ją, uważając ją za „drugi Rzym”. Wyemigrował do Anglii, gdzie kierował hiszpańskojęzycznym zborem, a następnie przybył do Niemiec. Ekstradycji de Reiny domagał się król Hiszpanii Filip II, mąż zmarłej królowej Anglii, Marii Tudor, zwanej Krwawą ze względu na prześladowania protestantów. W 1562 roku dzieła i wizerunek de Reiny zostały spalone na rynku w Sewilli na rozkaz Świętej Inkwizycji. Biblia w tłumaczenia Reiny została zrewidowana przez reformowanego teologa, Cypriana de Valera i wydana w 1602 r., stąd poprawione wydanie nazywane jest Biblią Reina-Valera.

Jak informuje portal Evangelical Focus, liderzy społeczności protestanckiej w Hiszpanii próbowali apelować do zarządu Komisji Filatelistycznej o zmianę decyzji, jednak petycję odrzucono. Komisja odrzucając apelację stwierdziła, że wydaje każdego roku wydawanych jest coraz mniej znaczków i dlatego niemożliwe jest uwzględnienia wszystkich wniosków.

Protestanci podkreślają, że Biblia Niedźwiedzia jest skarbem języka hiszpańskiego i symbolem ruchu reformacyjnego w kraju. – Wybraliśmy tą Biblię jako symbol, który mogą cenić wszyscy, nie wyłączając katolików i niewierzących – powiedział protestanckiemu portalowi Protestante digital José Luis Fernández Carnicero, jeden ze współautorów petycji.

Hiszpańscy protestanci przekonują, że hiszpańskiej władze nieustannie kierują się uprzedzeniami wyznaniowymi, stosując wybiórczą pamięć i za przykład podają uhonorowanie Francisco Jiméneza de Cisnerosa, hiszpańskiego kardynała, polityka i wielkiego inkwizytora, spowiednika Izabeli Katolickiej, którego poczta postanowiła docenić za zasługi dla szkolnictwa. Warto przypomnieć, że w 1944 roku dyktator, gen. Francisco Franco ustanowił Order Kardynała Cisnerosa przyznawany zasłużonym dla reżimu katolikom.

A jak w Polsce?

W ramach obchodów 500 lat reformacji w Polsce dzięki staraniom Kościoła ewangelicko-augsburskiego zostanie niebawem wydany przez Pocztę Polską okolicznościowy znaczek, a Narodowy Bank Polski wybije monetę z wizerunkiem jednego z polskich uczonych związanych z luterańską reformacją.

Archiwalne teksty o sytuacji hiszpańskich protestantów:

>> Ekumenizm.pl: Hiszpańscy protestanci przeciw dyskryminacji

>> Ekumenizm.pl: Czy rząd Hiszpanii zwróci uwagę na protestantów?

>> Ekumenizm.pl: Ewangelikalni kontra Hiszpania

galeria