Więcej diakonek niż diakonów

0

35 lat temu Kościół Anglii otworzył się na diakonat kobiet i po raz pierwszy liczba kobiet wyświęconych na diakonki przewyższyła liczbę mężczyzn.


We wszystkich 42 diecezjach Kościoła Anglii 570 osób przyjęło święcenia diakonatu, z czego 51% stanowiły kobiety (290). Więcej kobiet niż mężczyzn rozpoczęło w 2019 roku przygotowanie do ordynacji (54% kobiet).

W Kościele Anglii niespełna 70% duchowieństwa to mężczyźni.

Liczba kobiet w szeregach anglikańskiego duchowieństwa rośnie, także w episkopacie, jednak jest to wzrost dość powolny. Przeciętny wiek duchownych wśród kobiet to 38, a mężczyzn 42-45.

Kobiety stanowią zdecydowaną większość (ok. 2/3) wśród lektorek licencjonowanych do służby liturgicznej w Kościele.


>> Ekumenizm.pl: Lektorki – 50 lat temu w Kościele Anglii lektorami zostały kobiety

>> Ekumenizm.pl: 25 lat kapłaństwa kobiet w Kościele Anglii