Konsekracja i ingres nowego arcybiskupa Utrechtu Bernda Walleta

0

W ewangelicko-reformowanym kościele św. Lebuina w Deventer odbyła się uroczysta konsekracja nowego arcybiskupa Utrechtu Bernda Walleta. Półtora roku po wyborze przez metropolitalną kapitułę nowy abp Utrechtu i jednocześnie zwierzchnik holenderskich starokatolików oraz przewodniczący Konferencji Biskupów Unii Utrechckiej mógł zostać konsekrowany i następnie objąć swoją katedrę w Utrechcie.


18 września po 18 miesiącach od wyboru Bernda Walleta w dawnej katedrze Deventer, która od 1580 jest kościołem reformowanym, rozpoczęło się nabożeństwo połączone z konsekracją nowego biskupa. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość była dwukrotnie przekładana. Ze względu na obostrzenia sanitarne zdecydowano się na zorganizowanie liturgii w ogromnej przestrzeni kościoła św. Lebuina, głównego kościoła Deventer, nazywanego Wielkim Kościołem.

Do 1982 r. Kościół starokatolicki posiadał biskupa Deventer, który de facto był biskupem pomocniczym arcybiskupstwa Utrechtu. Ostatnim biskupem Deventer – wybranym w 1979 roku – był bp Antonius J. Glazemaker, który w 1982 został arcybiskupem Utrechtu. Od tego czas urząd nie został objęty, choć wciąż formalnie istnieje.

Transmitowanemu na żywo nabożeństwu przewodniczył bp Dirk Schoon, biskup Haarlemu, a biskupami-asystentami byli bp Harald Rein z Kościoła Starokatolickiego w Niemczech oraz bp Robert Innes, biskup diecezji europejskiej Kościoła Anglii, który jest w pełnej jedności ze starokatolikami Unii Utrechckiej. Obecność anglikańskiego biskupa była o tyle znacząca, że Bernd Wallet – urodzony w rodzinie ewangelicko-reformowanej – odbywał posługę diakona w archidiecezji Yorku Kościoła Anglii.

Kazanie wygłosiła ks. kanonik Marieke de Ridder, która podkreśliła, że na arcybiskupa wybrano człowieka ufającego Chrystusowi i jego Kościołowi – Wiara i wahanie, pewności i wątpliwość są prawdziwe i mądre, te dwa elementy są zawsze w nas. Szczególnie w naszych czasach, w których bycie osobą wierzącą stało się szczególnym wyborem, czymś, z czego należy się tłumaczyć. Jak bardzo potrzebujemy kogoś, kto to rozumie i nie jest sparaliżowany strachem, myśląc o tym – mówiła kaznodziejka.

Apostolskim zwyczajem ręce na głowę nowo konsekrowanego biskupa włożyli również biskupi starokatoliccy Unii Utrechckiej, w tym arcybiskup-senior Joris Vercammen, oraz po raz pierwszy w historii także luterański biskup Thomas Petersson z diecezji Visby Kościoła Szwecji, który od 2016 r. znajduje się w pełnej komunii z Kościołami Unii Utrechckiej.

W liturgii udział brały kapłanki i kapłani oraz diakonise i diakoni Kościoła Starokatolickiego w Niderlandach.

Kościół Polskokatolicki podczas uroczystości reprezentował ks. dr inf. Andrzej Gontarek z Lublina.

Podczas konsekracji nowy arcybiskup otrzymał pastorał, który na tę okazję został wypożyczony przez Konwent św. Katarzyny z Utrechtu – dziś jest to placówka muzealna, a kiedyś klasztor zakonu joannitów.

Na uroczystości obecni byli również goście ekumeniczni – pastor Rene de Reuver z Kościoła Protestanckiego Niderlandów, bp Th. Hoogenboom, biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji w Utrechcie oraz ks. protoprezbiter Ioannis Psomas z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola. Przybyli również reprezentanci władz państwowych i samorządowych.


Ingres do katedry św. Gertrudy

Z przyczyn logistycznych i epidemicznych ingres, a więc objęcie przez nowego biskupa swojej katedry, nie mógł się odbyć tego samego dnia. Nowy arcybiskup Utrechtu objął katedrę św. Gertrudy następnego dnia – 19 września w ramach uroczystych nieszporów. Przed rozpoczęciem liturgii abp Wallet trzykrotnie uderzył pastorałem w drzwi katedry. Był to ten sam pastorał, który „otrzymał” podczas mszy konsekracyjnej.

Przed rozpoczęciem liturgii nieszporów kanonik kapituły katedralnej wręczył nowemu abp. Walletowi właściwy pastorał arcybiskupów Utrechtu, który został złożony na ołtarzu 1,5 roku temu i od tego czas tam się znajdował.

W swoim kazaniu nowy arcybiskup Utrechtu mówił o wyzwaniach stojących przed Kościołem starokatolickim w zeświecczonym społeczeństwie – Widzę przyszłość dla Kościołów w miastach. Miasta potrzebują widzialnych budynków kościelnych, których drzwi są otwarte. To korzystne również dla miasta, że kościoły nie stają się jedynie miejscami komercyjnymi, ale są miejscami, w których ludzie mogą zobaczyć i odkryć dobre rzeczy dla siebie i innych (…) Jako Kościół musimy być miejscem otwartym na rozmowę, a jednocześnie otwarci na inspirację – powiedział abp Wallet.


Obydwie uroczystości można obejrzeć w całości na wyświetlonych filmach