Patriarchat Aleksandryjski uznał ukraińską autokefalię

0

Po Konstantynopolu, Greckiej Cerkwi Prawosławnej także i Patriarchat Aleksandryjski uznał autokefalię Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie. Papież i Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II podczas dzisiejszej Boskiej Liturgii w cerkwi katedralnej w Kairze wspomniał metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Epifaniusza (Dumenki).

Po liturgii patriarcha Teodor zwrócił się do wiernych, informując, że

Starożytny Patriarchat Aleksandrii, drugi według porządku, po wielu modlitwach, wielu rozważaniach, w obecności świętych arcykapłanów, w obecności najczcigodniejszego ambasadora Grecji, wpisał do Dyptyku Prawosławny Autokefaliczny Kościół Ukrainy, wraz z jego zwierzchnikiem, Wielce Błogosławionym Epifaniuszem. Służę już tyle lat w Cerkwi i zdaję sobie sprawę, że od dzisiaj, z Bożego miłosierdzia, rozpocznie się rozwiązanie tego poważnego tematu dla naszego Kościoła. Niech jedność, miłość i nadzieja zagoszczą wśród nas.

Opublikowany przez Archangels Rum Orthodox Church Czwartek, 7 listopada 2019

(45:30 w załączonej relacji)

Po słowach patriarchy decyzję aleksandryjskiego Świętego Soboru Biskupów odczytał metropolita Gwinei Jerzy.

Zaskakująca decyzja

Decyzja drugiego w hierarchii prawosławnego Kościoła lokalnego jest wielkim zaskoczeniem, tym bardziej, że jeszcze rok temu papież Teodor, jak nazywany jest również patriarcha Aleksandrii i całej Afryki, podkreślał swoje wsparcie dla metropolity Onufrego i struktur Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

Z kolei w czerwcu br. patriarcha Teodor planował zwołanie synaksy biskupów Kościołów lokalnych celem rozwiązania sporu na Ukrainie. Jeszcze podczas pobytu w Polsce we wrześniu 2018 roku podpisał z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą (Hrycuniakiem) wspólny apel, w którym stwierdzono m.in.:

Wszystkich od kogo zależy zlikwidowanie nieporozumień cerkiewnych na tle uzyskania przez Cerkiew ukraińską autokefalii, by uczyniły wszystko, co jest w ich mocy, aby został zażegnany konflikt i nastąpił lad cerkiewny na ziemi ukraińskiej.

Niewykluczone, że wkrótce można się spodziewać kolejnych uznań ukraińskiej autokefalii i dalszego zaostrzenia atmosfery między Konstantynopolem a Moskwą, co już wyraźnie widać w zachodnich jurysdykcjach cerkiewnych.

Decyzja Patriarchatu Aleksandryjskiego została ogłoszona kilka dni po obradach Świętego Soboru Biskupów Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej (PAKP), który 29 października br. podtrzymał wcześniejszą decyzję o nieuznawaniu autokefalii Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie.

Szczegółowy komunikat PAKP można przeczytać TUTAJ.


galeria